Kategoria: Raporty bieżące

Bieżący | ESPI | 27/2020 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 września 2020 r., o godz. 16.00, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, […]

Bieżący | ESPI | 26/2020 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2019 oraz 22/2020 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w związku z uprawomocnieniem się postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w […]

ESPI | 25/2020 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółki […]

Bieżący | ESPI | 24/2020 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2019 Zarząd Spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 4 sierpnia 2020 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_ podjął uchwałę w […]

Bieżący | ESPI | 23/2020 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2019 oraz 22/2020 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w związku z uprawomocnieniem się postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w […]

Bieżący | ESPI | 22/2020 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2019 oraz 6/2020 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informację, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w […]

Bieżący | ESPI | 21/2020 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 15 lipca 2020 roku, Zgromadzenie Wspólników spółki Software Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Software Services”_ powołało […]

Bieżący | ESPI | 20/2020 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ niniejszym informuje, iż uchwałą Zarządu z dnia 13 lipca 2020 roku _”Uchwała”_ zmieniony został adres siedziby Spółki. Zgodnie z Uchwałą adres Emitenta jest […]

Bieżący | ESPI | 19/2020 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 10 lipca 2020 roku, Pan Jan Karaszewski pełniący funkcję Prezesa Zarządu Software Services Sp. z o.o. z siedzibą w […]

Bieżący | ESPI | 18/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2019 _”Raport Bieżący”_, w którym Emitent przekazał do publicznej wiadomości opóźnioną informację poufną dotyczącą podpisania aneksu […]

© SATIS GROUP SA