Kategoria: Raporty bieżące

Raport bieżący z plikiem 59/2017 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2017 iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o otrzymanym w […]

Raport bieżący z plikiem 58/2017 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie od Walton Spencer […]

Raport bieżący z plikiem 57/2017 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie od Profit Investment […]

Raport bieżący 56/2017 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 39/2017 oraz nr 45/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w konsekwencji złożonych przez obligatariuszy żądań wcześniejszego wykupu obligacji serii E (kod ISIN PLADVPL00060) dokonał w […]

Raport bieżący z plikiem 55/2017 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia od United S.A. z siedzibą w […]

Raport bieżący z plikiem 54/2017 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w załączeniu przekazuje Zawiadomienie zgodnie art. 69 ust. 1 pkt […]

Raport bieżący z plikiem 53/2017 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie od Centrum Innowacyjnych […]

Raport bieżący z plikiem 50/2017 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia […]

Raport bieżący 48/2017 Spółka iAlbatros Group z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w dniu 18 maja 2017 r. otrzymał Wezwanie do Zapłaty od Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych S.A. z siedzibą w Lidzbarku („CIRB”) datowane na dzień 16 maja 2017 roku („Wezwanie”). […]

Raport bieżący z plikiem 47/2017 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”), […]

© SATIS GROUP SA