46/2018 – Treść uchwał podjętych przez ZWZ

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent„), niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”), które odbyło się w dniu 7 listopada 2018 r.
Uchwały podjęte podczas ZWZ 07.11.2018 r.