My Journal
Blog

Timeline

Blog

Outsourcingu kadry IT

Outsourcingu kadry IT

Udostępniamy specjalistów IT do zadań bezpośrednio w siedzibie klienta (onsite model), zdalnie z biur satis Group (offsite model) lub w trybie mieszanym (bestshoring model).