"Nie wszystko, co się liczy może zostać policzone i nie wszystko co może zostać policzone, liczy się”

Albert Einstein

Slider
o nas

Kim jesteśmy?

Satis Group spółka holdingowa, której główne aktywo zajmuje się sprzedażą usługi zarządzania flota pojazdów (teleinformatyka, lokalizatory GPS), usługi kierowane są do korporacji i firm. Więcej informacji znajduje się na satisgps.com.

Spółka zadebiutowała na rynku giełdowym w 2007 roku – NewConnect. Od 2011 roku akcje iAlbatros są notowane Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej