Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

QSr

Raport kwartalny "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z a...

Więcej

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu

Raport bieżący 19/2023 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 15 listopada 2023 roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu "Opracowanie systemu AI2IoT Machine" w ramach Programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki" - FEN...

Więcej

PSr

"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ...

Więcej

Zmiana terminu i trybu rejestracji akcji serii H Spółki w KDPW

Bieżący | ESPI | 17/2023 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r., informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _"KDPW"_ wydał oświadczenie o zmianie oświadczenia KDPW ...

Więcej

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bieżący | ESPI | 15/2023 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"ZWZ"_. W załączniku nr 1 do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść uchwał podję...

Więcej

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | ESPI | 14/2023 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 roku, o godzinie 12:30, w siedzibie Spółki, przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa. Proponowa...

Więcej