Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zmiana terminu i trybu rejestracji akcji serii H Spółki w KDPW

Bieżący | ESPI | 17/2023 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r., informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _"KDPW"_ wydał oświadczenie o zmianie oświadczenia KDPW ...

Więcej

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bieżący | ESPI | 15/2023 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"ZWZ"_. W załączniku nr 1 do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść uchwał podję...

Więcej

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | ESPI | 14/2023 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 roku, o godzinie 12:30, w siedzibie Spółki, przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa. Proponowa...

Więcej

QSR

Kwartalny | ESPI | /2023 "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgo...

Więcej

RR

ESPI | /2022 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2022 2 021 2022 2 021 I. Przychody ze sprzedaży ogółem 2 523,00 2 167,00 538,00 473,00 II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej -647,00 270 733,00 -138,00 59 144,00 III. EBITDA -647,00 270...

Więcej

SRR

ESPI | /2022 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i...

Więcej

Warunkowa rejestracja akcji serii H Spółki w KDPW

Bieżący | ESPI | 11/2023 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 24 kwietnia 2023 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o warunkowej rejestracji 2.327.055 akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta _"Ak...

Więcej