Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 7/ 2023 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _ "Spółka"_ informuje, że w dniu 10 marca 2023 roku otrzymał powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 MAR _"Powiadomienie"_, o transakcji dokonanej na akcjach Spółki przez spółkę Polish American I...

Więcej

Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii H

Bieżący | ESPI | 6/2023 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_, w nawiązaniu do raportów bieżących: nr 27/2022 z dnia 11 lipca 2022 r., nr 3/2023 z dnia 1 marca 2023 r., nr 4/2023 z dnia 2 marca 2023 r. oraz nr 5/2023 z dnia 9 marca 2023 r. przedstawia info...

Więcej

Zawarcie umowy objęcia akcji oraz zgromadzenie wpłat na akcje serii H

Bieżący | ESPI | 5/2023 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2022 z dnia 11 lipca 2022 r., raportu bieżącego nr 3 z dnia 1 marca 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 4 z dnia 2 marca 2023 r., informuje, że Spółk...

Więcej

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

ESPI | 2/2023 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_, działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uz...

Więcej

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta

ESPI | 1/2023 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 23 maja 2022 roku Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o wydanym w dniu 12 stycznia 2023 roku postanowieniu Sądu Rejonowego dla m. ...

Więcej

Cofnięcie pozwu przez Szymona Purę o ochronę dóbr osobistych

ESPI | 39/2022 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że Spółka powzięła informację o cofnięciu pismem z dnia 15 grudnia 2022 roku przez powoda, tj. Szymona Purę, pozwu przeciwko Spółce w sprawie o ochronę dóbr osobistych, bez zrzeczenia si...

Więcej

Prawomocne oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta

Bieżący | ESPI | 38/2022 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 18/2022 oraz nr 31/2022 roku Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Pub...

Więcej

QSr

Kwartalny | ESPI | /2022 "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgo...

Więcej