Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | ESPI | 14/2024 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 czerwca 2024 roku, na godzinę 12:30, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa. Pro...

Więcej

Powołanie Zarządu

Bieżący | ESPI | 13/2024 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_, informuje, że w dniu 27 maja 2024 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała w skład Zarządu Spółki Pana Sławomira Marka Karaszewskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Życiorys...

Więcej

QSr:

Kwartalny | ESPI | /2024 "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgo...

Więcej

RR:

ESPI | /2023 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ust...

Więcej

SRR

ESPI | /2023 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i...

Więcej

Utworzenie rezerwy w istotnej kwocie

Bieżący | ESPI | 10/2024 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka, "Emitent"_ niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w związku z: i. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego _"KNF"_ o sygnaturze DPS-DPSZPO.456.35.2022.JK z dnia 01 grudnia 2023 roku o uchyleniu decy...

Więcej