Władze spółki

ZARZĄD

Sławomir Karaszewski – Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Andrzej Wrona – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Radosław Graboś – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Natalia Gołębiowska – Sekretarza Rady Nadzorczej

Michał Tymczyszyn

Krzysztof Moszkiewicz