Kontakt

Ulica: Bekasów 74
Kod i miasto: 02-803 Warszawa
Telefon: 22 380 47 57
E-mail: ir@satisgroupsa.pl
KRS: 0000286369
NIP: 5832622565
REGON: 191845930
SĄD REJESTROWY: SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO