Kontakt

Home Kontakt
Ulica: Ul. Domaniewska 39a,  Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.
Kod i miasto: 02-672 Warszawa
E-mail: ir@satisgroupsa.pl
KRS: 0000286369
NIP: 5832622565
REGON: 191845930
SĄD REJESTROWY: SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO