QSr

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

SatisGroup_Skrocony_skonsolidowany_raport_za_1Q2018.pdf