Struktura akcjonariatu

Home Struktura akcjonariatu
Akcjonariusz liczba akcji udział %
United S.A. 1 028 292 8,84%
Carom Sp. z o.o. 3 839 642 32,99%
inwestorzy poniżej (z wyłączeniem PA) 5% 4 431 347 38,09%
Porozumienia Akcjonariuszy 2 364 292 20,32%
RAZEM 11 635 281 100,00%