My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

PS:

Półroczny | ESPI

Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

RAPORT_1Q2020.pdf

Satis_Group_Sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf

2020_06_Satis_Group_PB_RBR__JSF.pdf