Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

PSr

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
 
“Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy.

 

RaportH1_SMTSA_31082015.pdf

Raport_z_przegladu_GK_SMT_30.06.2015.pdf

Raport_z_przegladu_SMT_30.06.2015.pdf