Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Psr

Raport półroczny

Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy.

Satis_Group_Skrocony_skonsolidowany_raport_I_Polrocze_2018.pdf

Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta.pdf