My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

PSR

“Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy.

Plik Opis
Satis_Group_Skrocony_skonsolidowany_raport_I_Polrocze_2019.pdf Skrócono skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku
2019_PB_RBR_SSF_-Satis_Group.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego