My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

PSr

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017

“Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy.

Satis_Group_Skrocony_skonsolidowany_raport_I_Polrocze_2017.pdf

Raport_z_przegladu_SF_Satis_Group_SA_na_dzien_30.06.2017.pdf