My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

QRS

Kwartalny | ESPI | /2020

“Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_ZA_I_KWARTAL_2020.pdf