My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

QSr

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019

“Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

SatisGroup_Skrocony_skonsolidowany_raport_za_1Q2019_ost.pdf