Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

QSr

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019

“Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy.

Satis_Group_Skrocony_skonsolidowany_raport_za_3Q2019.pdf