My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Raport roczny R

Raport roczny R/2018
 

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe.pdf
Jednostkowe_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Emitenta.pdf
Sprawozdanie_z_badania_rocznego_sprawozdania_finansowego.pdf