My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Raport Roczny Skonsolidowany 2016

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

 

GK_SF_MSSF_31_12_2016.pdf
GK_SMT_SA_SZ_2016.pdf
iAlbatros_Group_SA_GK_2016_Raport_z_badania.pdf
iAlbatros_Group_SA_GK_2016_Opinia_bieglego.pdf