My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

RR:

ESPI | /2023

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

2023_Satis_Group_jednostkowe_ost_ost.xhtml
2023_Satis_Group_jednostkowe_ost_ost.xhtml.xades
Sprawozdaniezdzialalnosciw2023GKSatisGroup.xhtml
Sprawozdaniezdzialalnosciw2023GKSatisGroup.xhtml.XAdES
Oswiadczenie_RN_ws_oceny_SF2023_SG_GKSG.xhtml
Oswiadczenie_RN_ws_oceny_SF2023_SG_GKSG.xhtml.XAdES
SG_OSWIADCZENIERNDOJEDNSF2023.xhtml
SG_OSWIADCZENIERNDOJEDNSF2023.xhtml.XAdES
Szb_Kpw_290424_JSF_Satis.xhtml
Szb_Kpw_290424_JSF_Satis.xhtml.xades
STANOWISKOZARZADUIRNWSOPINIIBIEGLEGOREWIDENTA.xhtml
STANOWISKOZARZADUIRNWSOPINIIBIEGLEGOREWIDENTA.xhtml.XAdES