My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

RR

ESPI | /2021

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

 

Plik Opis
Satis_Group_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_2021.xhtml Sprawozdanie jednostkowe Satis Group S.A. 2021
Satis_Group_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_2021.xhtml.xades plik podpisu
SprawozdaniezdzialalnosciGKSatisGroupS.A.w2021roku.xhtml Sprawozdanie z działalności Satis Group S.A. 202
SprawozdaniezdzialalnosciGKSatisGroupS.A.w2021roku.xhtml.XAdES plik podpisu
OswiadczenieRadyNadzorczejdoSF2021.xhtml Oświadczenie RN – ocena sprawozdań
STANOWISKOZARZADUIRNWSOPINIIBIEGLEGOREWIDENTA_2021.xhtml Stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej
STANOWISKOZARZADUIRNWSOPINIIBIEGLEGOREWIDENTA_2021.xhtml.XAdES plik podpisu
Sprawozdanie_z_badania_JSF_Satis_Group_SA_za_2021_r.xhtml Sprawozdanie z badania 2021
Sprawozdanie_z_badania_JSF_Satis_Group_SA_za_2021_r.xhtml.xades plik podpisu