Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

RS:

Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy.

SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_ZA_2019.pdf

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Satis_Group_SA_w_roku_2019.pdf

SPRAWOZDANIE_NIEZALEZNEGO_BIEGLEGO_REWIDENTA__GK_Satis_Group_s.a..pdf

OCENA_RADY_NADZORCZEJ_SATIS_GROUP_S.A._do_SPRAWOZDANIA_FINANSOWEGO_ZA_2019_r.pdf

STANOWISKO_ZARZADU_I_RN_WS_OPINII_BIEGLEGO_REWIDENTA.pdf