My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

SRR

ESPI | /2022

Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

satisgroup-2022-12-31-pl.zip

satisgroup-2022-12-31-pl.zip.xades

Sprawozdaniezdzialalnosciw2022GKSatisGroup.xhtml

Sprawozdaniezdzialalnosciw2022GKSatisGroup.xhtml.XAdES

OSWIADCZENIARNdoskons_jedn_SF_2022.xhtml

OSWIADCZENIARNdoskons_jedn_SF_2022.xhtml.XAdES

Oswiadczenie_RN_ws_oceny_SF2022_SG_GKSG.xhtml

Oswiadczenie_RN_ws_oceny_SF2022_SG_GKSG.xhtml.XAdES

Satis_Group_SzB_SSF_2022.xhtml

Satis_Group_SzB_SSF_2022.xhtml.xades

STANOWISKOZARZADUIRNWSOPINIIBIEGLEGOREWIDENTA.xhtml

STANOWISKOZARZADUIRNWSOPINIIBIEGLEGOREWIDENTA.xhtml.XAdES