My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

SRR

ESPI | /2023

Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

satisgroup-2023-12-31-pl.zip

satisgroup-2023-12-31-pl.zip.xades

Sprawozdaniezdzialalnosciw2023GKSatisGroup.xhtml

Sprawozdaniezdzialalnosciw2023GKSatisGroup.xhtml.XAdES

Oswiadczenie_RN_ws_oceny_SF2023_SG_GKSG.xhtml

Oswiadczenie_RN_ws_oceny_SF2023_SG_GKSG.xhtml.XAdES

SG_OSWIADCZENIERNDOSKONSF2023.xhtml

SG_OSWIADCZENIERNDOSKONSF2023.xhtml.XAdES

SzB_Kpw_29042024_GK_Satis.xhtml

SzB_Kpw_29042024_GK_Satis.xhtml.xades

STANOWISKOZARZADUIRNWSOPINIIBIEGLEGOREWIDENTA.xhtml

STANOWISKOZARZADUIRNWSOPINIIBIEGLEGOREWIDENTA.xhtml.XAdES