My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

SRR

ESPI | /2021

Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

 

Plik Opis
satisgroup-2021-12-31-pl.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021
satisgroup-2021-12-31-pl.zip.xades plik podpisu
SprawozdaniezdzialalnosciGKSatisGroupS.A.w2021roku.xhtml Sprawozdanie z działalności GK za 2021
SprawozdaniezdzialalnosciGKSatisGroupS.A.w2021roku.xhtml.XAdES plik podpisu
OswiadczenieRadyNadzorczejdoSF2021.xhtml Oświadczenie RN – ocena sprawozdań
Sprawozdanie_z_badania_SSF_Satis_Group_SA_za_2021_r.xhtml Sprawozdanie z badania GK 2021
Sprawozdanie_z_badania_SSF_Satis_Group_SA_za_2021_r.xhtml.xades plik podpisu
STANOWISKOZARZADUIRNWSOPINIIBIEGLEGOREWIDENTA_2021.xhtml Stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej
STANOWISKOZARZADUIRNWSOPINIIBIEGLEGOREWIDENTA_2021.xhtml.XAdES plik podpisu