Walne Zgromadzenia
Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

NWZA w dniu 28 czerwca 2022 roku

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 12.30, w siedzibie Spółki w Warszawie _02-672_, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.

Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_SG.pdf
SG_-_ZWZ_28.06.2022_-_Projekty_uchwal.pdf
SG_Formularz_pelnomocnictwa_formularz_instrukcja_do_glosowania.pdf
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Satis_Group.pdf
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Satis_Group_za_2021.pdf

 

NWZA 7 lutego 2022 roku

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2022 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.

Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_07.02.2022.pdf

SATIS_NWZ_07.02.2022_projekty_uchwal.pdf

Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Satis_Group_07_02_2022.pdf

 

NWZA w dniu 7 lutego 2021 roku

Zarząd spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 7 lutego 2022 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście  A, piętro 5, 02-672 Warszawa.

 

ZWZA w dniu 24 czerwca 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się w 24 czerwca 2021 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.

 

NWZA w dniu 29 września 2020 roku

Zarząd spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398, 399 § 1, art. 402¹ oraz 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 września 2020 roku, o godzinę 16:00, które odbyło się w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.

 

ZWZA w dniu 23 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna odbyło się 23 czerwca 2020 roku o godzinie 13:00 w Hotel Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361, 02-801 Warszawa, w Sali Omega.

 

ZWZA w dniu 8 lipca 2019 roku – po przerwie w obradach

 

ZWZA w dniu 13 czerwca 2019 roku – przerwane

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2019 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach. Zgodnie z uchwałą wznowienie obrad ZWZA nastąpiło w dniu 8 lipca 2019 roku, o godzinie 9:00 w Hotel Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361, 02-801 Warszawa.