Kategoria: Raporty bieżące

Raport bieżący 2/2021 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2019 oraz 22/2020 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w związku z uprawomocnieniem się postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy […]

Raport bieżący 1/2021 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2019 oraz 22/2020 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w związku z uprawomocnieniem się postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy […]

ESPI | 34/2020 Zarząd spółki pod firmą Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, […]

ESPI | 33/2020 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 7 października 2020 roku z wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym […]

Bieżący | ESPI | 33/2020 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 7 października 2020 roku z wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na […]

Bieżący | ESPI | 33/2020 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 29 września 2020 roku. Wykaz_Akcjonariuszy_powyzej_5_proc_Satis_Group.pdf

Bieżący | ESPI | 31/2020 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2020, 28/2020, 29/2020 oraz 30/2020 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 29 września 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie […]

Bieżący | ESPI | 30/2020 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2020 i 28/2020, Zarząd spółki pod firmą Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent” lub “Spółka”_, działając na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 447 […]

ESPI | 29/2020 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2020 _”NWZ”_ oraz w związku z otrzymanym żądaniem od […]

ESPI | 28/2020 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2020, Zarząd spółki pod firmą Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje o otrzymanym w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Emitenta – spółki pod firmą NCF S.A. z siedzibą w […]

© SATIS GROUP SA