Category

Raporty bieżące

Category

Zmiana adresu siedziby Spółki

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż uchwałą Zarządu z dnia 16 listopada 2022 roku zmieniony został adres siedziby Spółki. Nowy adres Emitenta jest następujący: ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa. Wskazany powyżej adres jest również no...

Continue reading ...

Uruchomienie nowej strony internetowej Emitenta

29-08-2022 | Bieżący | ESPI Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, że Spółka uruchomiła nową stronę internetową, która prezentuje jej profil działalności oraz ofertę. Adres strony internetowej Spółki pozostaje bez zmian, tj. satisgroupsa.pl. &nb...

Continue reading ...