My Journal
Category

Raporty bieżące

Category

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | ESPI | 19/2022 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 12.30, w siedzibie Spółki w Warszawie _02-672_, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budy...

Continue reading ...

Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej otrzymania postanowień sądu w przedmiocie zabezpieczenia majątku Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta

Bieżący | ESPI | 18/2022 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", Emitent"_ przekazuje do wiadomości publicznej informację poufną _"Informacja Poufna"_, której przekazanie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego...

Continue reading ...

Zawiązanie przez Emitenta spółki zależnej

Bieżący | ESPI | 14/2022 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Software Arena Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _"Software Arena"_. Emitent objął wszystkie...

Continue reading ...

Odwołanie prokury

Bieżący | ESPI | 10/2022 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 7 lutego 2022 roku podjął uchwałę o odwołaniu prokury łącznej udzielonej Panu Piotrowi Międlarowi w dniu 13 maja 2021 roku....

Continue reading ...