My Journal
Category

Raporty bieżące

Category

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu

Raport bieżący 19/2023 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 15 listopada 2023 roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu "Opracowanie systemu AI2IoT Machine" w ramach Programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki" - FEN...

Więcej

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 36/2022 – Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym Emitenta

Raport bieżący 36/2022 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ wykonując zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego _"KNF"_ dokonuje niniejszym korekty raportu bieżącego ESPI nr 36/2022 z dnia 6 października 2022 roku _"Raport"_, w ten sposób, że usuwa...

Więcej

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | ESPI | 14/2023 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 roku, o godzinie 12:30, w siedzibie Spółki, przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa. Proponowa...

Więcej

Umorzenie akcji własnych Spółki w KDPW

Bieżący | ESPI | 10/2023 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego 7/2017 informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. _"KDPW"_ decyzji nr 0318/2023 z ...

Więcej