Kategoria: Raporty bieżące

Raport bieżący nr 40/2019 Spółka Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym ponownie wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego _”KNF”_ z wnioskiem o wznowienie obrotu akcjami Emitenta _”Wniosek”_. W ocenie Emitenta, w […]

Raport bieżący nr 39/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”, „Emitent_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie umorzenia postępowania upadłościowego niniejszym informuje, iż postępowanie zostało umorzone na skutek cofnięcia […]

Raport bieżący nr 38/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, iż powziął informację o wydaniu postanowienia przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 10 lipca […]

Raport bieżący nr 36/2019 Zarząd SATIS GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 15 lipca 2019 roku podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej – zgodnie z art. 17 ust. […]

Raport bieżący nr 35/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 informuje, że w dniu 24 lipca 2019 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy spółką Holding Inwestycyjny Akesto Sp. […]

Raport bieżący nr 34/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2019 oraz do raportów bieżących nr 6/2017, 79/2017 i 51/2018 Zarząd spółki SATIS GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 24 lipca 2019 r. […]

Raport bieżący nr 33/2019 Zarząd SATIS GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 19 lipca 2019 roku podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej – zgodnie z art. 17 ust. […]

Raport bieżący nr 37/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2019 oraz do raportów bieżących nr 16/2018, 25/2018, 26/2018, 2/2019 Zarząd SATIS GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 24 lipca 2019 r. […]

Raport bieżący nr 32/2019 Zarząd Spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 22 lipca 2019 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_ podjął uchwałę w sprawie szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych Emitenta notowań na […]

Raport bieżący nr 31/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o tym, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w dniu 08.07.2019 r. wydał postanowienie o otwarciu […]

© SATIS GROUP SA