Kategoria: Raporty bieżące

Bieżący | ESPI | 17/2020 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2020 roku. […]

Bieżący | ESPI | 16/2020 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2020 _”Raport Bieżący”_, w którym Emitent przekazał treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 roku, Rada Nadzorcza Emitenta powołała w skład Zarządu Emitenta Pana Andrzeja Wrona do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Życiorys Pana Wrona […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 roku, Pan Sławomir Karaszewski pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta złożył rezygnację z pełnienia powierzonej funkcji. Pan Sławomir Karaszewski nie podał powodu […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, informuje, że podczas posiedzenia w dniu 23 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta _”Rada Nadzorcza”_ powierzyła: 1.Panu Michałowi Krzyżanowskiemu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 2.Panu Radosławowi Grabosiowi pełnienie […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2020 informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta _”ZWZA”_ podjęło m.in. uchwały w sprawie odwołania wszystkich […]

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2020 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta _”ZWZA”_. W załączniku nr 1 […]

Bieżący 10/2020 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”, “Emitent”_ przekazuje do wiadomości korektę skonsolidowanego raportu za 2019 roku opublikowanego przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2020 roku. Korekta wynika ze zidentyfikowania w opublikowanym skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 rok […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r., początek o godz. 13.00, w Hotel Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361, 02-801 […]

ESPI | 7/2020 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2018 i 32/2018 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 22 maja 2020 roku zostały zbyte posiadane przez Emitenta akcje jego spółek […]

© SATIS GROUP SA