Kategoria: Raporty bieżące

Raport bieżący nr 54/2019 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2019, 30/2019 oraz 31/2019 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”, „Dłużnik”_ informuje, że w dniu dzisiejszym Sędzia Komisarz przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia […]

Raport bieżący nr 53/2019 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że dzisiaj uzyskał informację o złożeniu przez pełnomocnika procesowego Spółki skargi na postanowienie referendarza sądowego o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych w sprawie […]

Raport bieżący nr 52/2019 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 19 listopada 2019 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego […]

Raport bieżący nr 51/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku Zarząd Spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje o postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego _”KNF”_ z dnia 5 […]

Raport bieżący nr 50/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 22 października 2019 roku otrzymał powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 MAR, o transakcji dokonanej na […]

Raport bieżący nr 49/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_, informuje, że w dniu 22 października 2019 r. na podstawie § 10 ust. 8 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu […]

Raport bieżący nr 48/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informacje o rezygnacji Pana Zbigniewa Karaszewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 21 […]

Raport bieżący nr 47/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_, informuje, że w dniu 11 października 2019 r. na podstawie § 10 ust. 8 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu […]

ESPI | 45/2019 Zarząd Spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 3 października 2019 nastąpiło wznowiene obrotu akcjami Emitenta _”Wznowienie Obrotu”_. Wznowienie Obrotu nastąpiło na skutek skierowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego […]

Raport bieżący nr 44/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje o przesunięciu terminu przekazania półrocznego raportu i skonsolidowanego raportu półrocznego […]

© SATIS GROUP SA