Kategoria: Raporty bieżące

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r., początek o godz. 13.00, w Hotel Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361, 02-801 […]

ESPI | 7/2020 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2018 i 32/2018 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 22 maja 2020 roku zostały zbyte posiadane przez Emitenta akcje jego spółek […]

Raport bieżący nr 6/2020 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2019 oraz 5/2020 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy […]

Raport bieżący nr 5/2020 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2019, 30/2019, 31/2019, 54/2019, 2/2020 oraz 4/2020 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, […]

Raport bieżący nr 4/2020 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2019, 30/2019, 31/2019, 54/2019 oraz 2/2020 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX […]

Raport bieżący nr 3/2020 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów […]

Raport bieżący nr 2/2020 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2019, 30/2019, 31/2019 oraz 54/2019 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział […]

Raport bieżący nr 1/2020 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 52/2019 oraz nr 53/2019 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że uzyskał informację o wydanym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w […]

Raport bieżący nr 60/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 23 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 12 ust. 2 lit. d Statutu Emitenta w związku […]

Raport bieżący nr 59/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, informuje, że podczas posiedzenia w dniu 23 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta _”Rada Nadzorcza”_ powierzyła: 1. Panu Andrzejowi Wrona pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady […]

© SATIS GROUP SA