Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

ZWZA w dniu 23 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna odbyło się 23 czerwca 2020 roku o godzinie 13:00 w Hotel Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361, 02-801 Warszawa, w Sali Omega.

 

ZWZA w dniu 8 lipca 2019 roku – po przerwie w obradach

 

ZWZA w dniu 13 czerwca 2019 roku – przerwane

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2019 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach. Zgodnie z uchwałą wznowienie obrad ZWZA nastąpiło w dniu 8 lipca 2019 roku, o godzinie 9:00 w Hotel Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361, 02-801 Warszawa.