My Journal
Category

Raporty bieżące

Category

Umorzenie akcji własnych Spółki w KDPW

Bieżący | ESPI | 10/2023 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego 7/2017 informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. _"KDPW"_ decyzji nr 0318/2023 z ...

Więcej

Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 7/ 2023 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _ "Spółka"_ informuje, że w dniu 10 marca 2023 roku otrzymał powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 MAR _"Powiadomienie"_, o transakcji dokonanej na akcjach Spółki przez spółkę Polish American I...

Więcej

Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii H

Bieżący | ESPI | 6/2023 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_, w nawiązaniu do raportów bieżących: nr 27/2022 z dnia 11 lipca 2022 r., nr 3/2023 z dnia 1 marca 2023 r., nr 4/2023 z dnia 2 marca 2023 r. oraz nr 5/2023 z dnia 9 marca 2023 r. przedstawia info...

Więcej

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego oraz uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Emitenta na ustaloną cenę emisyjną

ESPI | 3/2023 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2022 z dnia 11 lipca 2022 r., informuje, że w dniu 1 marca 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w gran...

Więcej

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

ESPI | 2/2023 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_, działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uz...

Więcej