Archives

+

Zawarcie umowy inwestycyjnej

5 maja 2021|Raporty bieżące, Ważne | 2 Min Read

Bieżący 14/2021 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu 5 maja 2021 r. zawarł umowę inwestycyjną ze spółką Myneviskin sp. z o.o. z […]

Read More
by
+

Zakup aktywów znacznej wartości

30 kwietnia 2021|Raporty bieżące, Ważne | 1 Min Read

Bieżący 13/2021 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje o nabyciu 230.000 akcji spółki INVO BioScience Inc. z […]

Read More
by

Zawarcie umowy pożyczki

29 kwietnia 2021|Raporty bieżące | 2 Min Read

Bieżący 12/2021 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł umowę pożyczki ze spółką Polish American Investment Fund LLC z siedzibą w […]

Read More
by

Powołanie Wiceprezesa Zarządu

29 kwietnia 2021|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący 11/2021 Zarząd spółki Satis Group S.A z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 roku, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania w […]

Read More
by

Wykonanie układu z wierzycielami

8 stycznia 2021|Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący 2/2021 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2019 oraz 22/2020 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w związku z uprawomocnieniem się postanowienia Sądu […]

Read More
by

Realizacja płatności na rzecz jednego z wierzycieli z Grupy II układu

8 stycznia 2021|Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący 1/2021 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2019 oraz 22/2020 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w związku z uprawomocnieniem się postanowienia Sądu […]

Read More
by

Rejestracja przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta w zakresie kapitału docelowego

13 listopada 2020|Raporty bieżące | 4 Min Read

ESPI | 34/2020 Zarząd spółki pod firmą Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla […]

Read More
by

Korekta raportu bieżącego nr 33/2020 – „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu”

16 października 2020|Raporty bieżące | 1 Min Read

ESPI | 33/2020 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 7 października 2020 roku z […]

Read More
by

Korekta raportu bieżącego nr 33/2020 – „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu”

8 października 2020|Raporty bieżące | 2 Min Read

Bieżący | ESPI | 33/2020 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 7 października 2020 […]

Read More
by

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

7 października 2020|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 33/2020 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które […]

Read More
by