Archives

Zmiana daty przekazania skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok

21 kwietnia 2022|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 16/2022 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że […]

Read More
by

Otrzymanie wezwania do zapłaty od Grzegorza Kiczmachowskiego i Szymona Pury

3 marca 2022|Raporty bieżące | 3 Min Read

Bieżący | ESPI | 15/2022 W nawiązaniu raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 3 lutego 2022 roku Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje o […]

Read More
by

Zawiązanie przez Emitenta spółki zależnej

21 lutego 2022|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 14/2022 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Software Arena Sp. […]

Read More
by

Wezwanie do zapłaty odszkodowania w kwocie 18,5 mln zł

16 lutego 2022|Raporty bieżące | 2 Min Read

Bieżący | ESPI | 13/2022 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 oraz treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne […]

Read More
by

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta

11 lutego 2022|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 12/2022 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, […]

Read More
by

Treść uchwał podjętych przez NWZ Satis Group S.A. w dniu 07.02.2022 r.

7 lutego 2022|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 11/2022 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 7 lutego 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki […]

Read More
by

Odwołanie prokury

7 lutego 2022|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 10/2022 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 7 lutego 2022 roku podjął uchwałę o odwołaniu prokury łącznej udzielonej Panu […]

Read More
by

Otrzymanie wezwania do zrzeczenia się roszczeń

3 lutego 2022|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 9/2022 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Grzegorza Kiczmachowskiego i Szymona Pury wezwania do […]

Read More
by

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

31 stycznia 2022|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 8/2022 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. […]

Read More
by

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

28 stycznia 2022|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 7/2022 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Polish American Investment Fund LLC będącego podmiotem […]

Read More
by