Archives

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej powzięcia wiedzy o możliwości wyrządzenia Spółce znacznej szkody majątkowej

10 stycznia 2022|Raporty bieżące | 4 Min Read

Bieżący | ESPI | 1/2022 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ przekazuje do wiadomości publicznej informację poufną _”Informacja Poufna”_ – której przekazanie zostało opóźnione na […]

Read More
by

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej złożenia przez spółkę zależną Emitenta do sądu pozwu przeciwko Satis GPS sp. z o.o. oraz Danielowi Kaczmarkowi wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia SATIS GROUP

10 grudnia 2021|Raporty bieżące | 4 Min Read

Bieżący | ESPI | 47/2021 Zarząd SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ przekazuje do wiadomości publicznej informację poufną _”Informacja Poufna”_ – której przekazanie zostało opóźnione na podstawie […]

Read More
by

Doręczenie postanowienia sądu w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia spółki zależnej Emitenta

10 grudnia 2021|Raporty bieżące | 2 Min Read

Bieżący | ESPI | 48/2021   W nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku, nr 36/2021 z dnia 1 września 2021 oraz nr 47/2021 z […]

Read More
by

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej złożenia przez spółkę zależną Emitenta do sądu pozwu przeciwko Satis GPS sp. z o.o. oraz Danielowi Kaczmarkowi wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia

10 grudnia 2021|Raporty bieżące | 4 Min Read

Bieżący | ESPI | 47/2021 Zarząd SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ przekazuje do wiadomości publicznej informację poufną _”Informacja Poufna”_ – której przekazanie zostało opóźnione na podstawie […]

Read More
by

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz wybór składu Komitetu Audytu

1 października 2021|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 46/2021 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2021 z dnia 1 października 2021 roku Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, informuje, że […]

Read More
by

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

1 października 2021|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 45/2021 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2021 z dnia 1 października 2021 roku Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, […]

Read More
by

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Spółki

1 października 2021|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 44/2021 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 1 października 2021 roku, Pan Radosław Graboś oraz Pan Krzysztof […]

Read More
by

Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

30 września 2021|Raporty bieżące | 2 Min Read

Bieżący | ESPI | 43/2021 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 30 września 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o […]

Read More
by

Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta

30 września 2021|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 42/2021 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 30 września 2021 roku, Pan Andrzej Wrona pełniący funkcję Prezesa […]

Read More
by

Spłata umowy pożyczki

30 września 2021|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 41/2021 W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 12/2021 z dn. 29 kwietnia 2021 r. oraz 40.2021 z dn. 30 września 2021 roku Zarząd Spółki Satis Group […]

Read More
by