Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Home Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

ZWZA w dniu 24 czerwca 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się w 24 czerwca 2021 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.

 

NWZA w dniu 29 września 2020 roku

Zarząd spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398, 399 § 1, art. 402¹ oraz 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 września 2020 roku, o godzinę 16:00, które odbyło się w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.

 

ZWZA w dniu 23 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna odbyło się 23 czerwca 2020 roku o godzinie 13:00 w Hotel Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361, 02-801 Warszawa, w Sali Omega.

 

ZWZA w dniu 8 lipca 2019 roku – po przerwie w obradach

 

ZWZA w dniu 13 czerwca 2019 roku – przerwane

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2019 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach. Zgodnie z uchwałą wznowienie obrad ZWZA nastąpiło w dniu 8 lipca 2019 roku, o godzinie 9:00 w Hotel Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361, 02-801 Warszawa.