My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

35/2018 – Żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje o otrzymanym w dniu dzisiejszym od Pana Nikodema Wierzbickiego przedstawiającego się jako Przedstawiciel Porozumienia Akcjonariuszy (“Pan Nikodem Wierzbicki”), które reprezentuje łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta żądaniu uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (“ZWZA”) zwołanego na dzień 7 listopada 2018 roku, na godzinę 11:00. Podstawą żądania jest art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W załączeniu Emitent przekazuje żądanie wraz z uzasadnieniem dodania punktu porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyboru rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

Żądanie uzupełnienia porządku obrad od Akcjonariusza