My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

37/2018 – Kandydatury do Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”), w nawiązaniu do raportu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) z dnia 28 września 2018 r. o numerze 30/2018, informuje, że w związku z punktem porządku obrad dotyczącym powołania członków Radzy Nadzorczej Emitenta („RN”), zostały zgłoszone przez akcjonariusza Spółki, który reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta – United S.A. z siedzibą w Warszawie („United”) kandydatury do RN. Kandydatami do RN zgłoszonymi przez United są następujące osoby: Pani Izabela Weronika Karaszewska, Katarzyna Mielczarek, Krzysztof Moszkiewicz, Michał Tymczyszyn, Zbigniew Karaszewski.
Życiorysy kandydatów oraz zgody na powołanie do Rady Nadzorczej Emitenta stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Izabela Weronika Karaszewska
Katarzyna Mielczarek
Krzysztof Moszkiewicz
Michał Tymczyszyn
Zbigniew Karaszewski