My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

38/2017 – Organizacja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 z dn. 28 września 2018 r. informuje, że z powodu rezygnacji wszystkich członków Rady Nadzorczej Emitenta, o czym Emitent informował kolejno raportem bieżącym nr 17/2018, raportem bieżącym nr 19/2018 oraz raportem bieżącym nr 23/2018, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 25 października 2018 r., początek o godz. 11.00, w Hotelu Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361, 02-801 Warszawa, w Sali Omega („NWZA”), zgodnie z art. 409 § 1 zostanie otwarte przez Prezesa Zarządu Emitenta, tj. Pana Sławomira Karaszewskiego.

Ponadto, Emitent informuje, że do protokołowania NWZA został wyznaczony notariusz w Warszawie – Krzysztof Kopczyński, prowadzący kancelarię notarialną przy ul. Twardej 18, w Warszawie (00-105).