My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

41/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Satis Group S.A.

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajny Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 25 października 2018 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA