Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

21/2018 – Informacja dotycząca analizy bieżących potrzeb finansowych Emitenta

Zarząd spółki Satis Group S.A. (dawniej iAlbatros Group S.A.) z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 11/2018 z 24.07.2018 r. – informuje, że w związku z doręczanymi do Emitenta propozycjami udzielenia Spółce finansowania dłużnego na warunkach korzystnych w kontekście obecnej sytuacji rynkowej, pochodzącymi także od aktualnych akcjonariuszy Emitenta, Zarząd Spółki podjął decyzję o ponownym przeprowadzeniu analizy bieżących potrzeb finansowych Emitenta. Przedmiotowa analiza odnosi się zarówno do wolumenu pozyskiwanego kapitału zewnętrznego, jak i parametrów kosztowych korzystania przez Spółkę z finansowania dłużnego. 

Ewentualne decyzje będące konsekwencją przeprowadzenia wzmiankowanej analizy podejmowane będą przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem uzasadnionych interesów i potrzeb Emitenta, przy równoczesnym zachowaniu dbałości o strukturę bilansu Spółki oraz wysokość jej zadłużenia netto. 

O potencjalnych decyzjach Zarządu Spółki odnoszących się do sposobu finansowania działalności Emitenta, Spółka będzie informowała za pośrednictwem kolejnych raportów bieżących.