My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

42/2018/K – Korekta raportu z informacją o transakcji uzyskanej w trybie art. 19 MAR

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 października 2018 roku, otrzymał skorygowane powiadomienie o którym mowa w art. 19 ust. 1 MAR, o transakcji dokonanej na akcjach Spółki przez spółkę United S.A. z siedzibą w Warszawie, mającą status podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. z p. Janem Karaszewskim, Prokurentem Samoistnym Emitenta, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 42/2018 w dniu 26 października 2018 roku („Powiadomienie”).

Treść skorygowanego powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie w trybie art. 19 MAR