My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

45/2018 – Organizacja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 z dn. 10 października 2018 r. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 r., początek o godz. 11.00, w Hotelu Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361, 02-801 Warszawa, w Sali Omega („ZWZA”), zgodnie z art. 409 § 1 zostanie otwarte przez Prezesa Zarządu Emitenta, tj. Pana Sławomira Karaszewskiego.

Ponadto, Emitent informuje, że do protokołowania ZWZA został wyznaczony notariusz w Warszawie – Artur Stanisław Kozak, prowadzący kancelarię notarialną przy Al. Jana Pawła II 61 lok. 4, w Warszawie.