My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

49/2018 – Pismo w sprawie wznowienia obrotu akcjami Emitenta

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z pismem w sprawie o wznowienia obrotu akcjami Emitenta („Pismo”) w związku z ustaniem przesłanki zawieszenia obrotu akcjami Emitenta.

Wyżej wymienione stanowisko zostało wyrażone w Piśmie. Zarząd wniósł o wznowienie notowań
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez KNF Pisma.