My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Archiwum raportów bieżących 2011

2011-12-27 14:57:21 Bieżący | 43/2011
Grupa ADV – zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2011-12-19 12:22:07 Bieżący | 41/2011
Grupa ADV S.A – zawiadomienie od akcjonariusza
2011-12-16 16:27:47 Bieżący | 40/2011
Grupa ADV S.A – zawiadomienie od akcjonariusza
2011-12-16 16:17:08 Bieżący | 39/2011
Grupa ADV S.A – zawiadomienie od akcjonariusza
2011-12-12 13:10:10 Bieżący | 38/2011
Korekta numeracji raportów bieżących nr 2/2011 z dnia 8 grudnia 2011 oraz nr 3/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r.
2011-12-09 12:49:24 Bieżący | 3/2011
Grupa ADV S.A.- Uchwały Zarządu
2011-12-08 15:25:04 Bieżący | 2/2011
Grupa ADV S.A – treść uchwał podjętych na WZA w dniu 07.12.2011
2011-12-08 15:18:48 Bieżący | 35/2011
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Grupa ADV S.A. w dniu 07 grudnia 2011 roku.
2011-12-07 16:24:08 Bieżący | 34/2011
Grupa ADV S.A. – zmiany w Radzie Nadzorczej
2011-11-23 13:47:49 Bieżący | 32/2011
Grupa ADV S.A. – nabycie akcji Spółki Zależnej SMT Softwre S.A.
2011-11-16 20:53:57 Bieżący | 32/2011
Grupa ADV – Uchwała w przedmiocie przydziału obligacji
2011-11-15 20:53:17 Bieżący | 31/2011
Grupa ADV zmiany w zarządzie Grupy ADV S.A.
2011-11-10 19:00:48 Bieżący | 30/2011
Grupa ADV SA – Zwołanie Nadzwyczjanego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2011-11-08 11:22:31 Bieżący | 29/2011
Grupa Adv SA – Memorandum informacyjne
2011-10-21 15:38:02 Bieżący | 28/2011
Grupa ADV S.A – zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie
2011-10-17 16:52:07 Bieżący | 27/2011
Grupa ADV S.A – zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2011-10-17 16:49:11 Bieżący | 26/2011
Grupa ADV S.A -Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu
2011-10-17 16:43:27 Bieżący | 25/2011
Grupa ADV S.A – zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-10-17 16:37:06 Bieżący | 24/2011
Grupa ADV S.A – zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-10-03 16:24:57 Bieżący | 23/2011
Grupa ADV S.A. – Zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2011-10-03 16:17:56 Bieżący | 22/2011
Grupa ADV S.A – Rezygnacja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
2011-09-20 11:10:22 Bieżący | 21/2011
Grupa ADV S.A. – nabycie akcji Spółki zależnej Codemedia S.A.
2011-08-22 21:48:21 Bieżący | 20/2011
Zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2011-08-01 15:25:29 Bieżący | 19/2011
Zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2011-07-06 16:06:26 Bieżący | 17/2011
Grupa ADV S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Grupa ADV S.A. w dniu 30 czerwca 2011 roku.
2011-07-01 10:26:40 Bieżący | 17/2011
Treść uchwał podjętych na WZA Grupa ADV S.A. w dniu 30.06.2011 r.
2011-06-28 12:32:24 Bieżący | 16/2011
Umowa objęcia akcji spółki zależnej iAlbatros S.A. przez spółkę zależną SMT Software S.A.
2011-06-20 17:46:21 Bieżący | 15/2011
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-06-20 17:38:40 Bieżący | 14/2011
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-06-20 17:26:40 Bieżący | 13/2011
Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu.
2011-06-20 17:19:01 Bieżący | 12/2011
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu.
2011-06-14 21:46:17 Bieżący | 11/2011
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
2011-06-10 17:21:44 Bieżący | 10/2011
Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną SMT Software S.A.
2011-06-03 16:41:28 Bieżący | 9/2011
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA ADV S.A.
2011-06-01 15:02:45 Bieżący | 8/2011
Zawarcie przez spółkę zależną SMT Software S.A. umowy inwestycyjnej dotyczącej podwyższenia kapitału w iAlbatros S.A.
2011-05-17 13:42:44 Bieżący | 7/2011
Umowa objęcia akcji spółki Xantus S.A.
2011-05-16 16:04:00 Bieżący | 6/2011
Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.
2011-05-06 13:58:00 Bieżący | 5/2011
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r.
2011-05-02 15:47:50 Bieżący | 4/2011
Rezygnacja Członka Zarządu
2011-04-29 13:30:29 Bieżący | 3/2011
Zawarcie dwóch umów na realizację projektów IT przez spółkę zależną SMT Software S.A.
2011-04-27 21:24:02 Bieżący | 2/2011
Umowa na dostawę platformy internetowej dla podmiotów Grupy SKOK.
2011-04-26 12:29:17 Bieżący | 1/2011
Przystąpienie do systemu ESPI w typie “EMITENT”
2011-04-20 00:31:43 Bieżący | 3/2011
Umowa inwestycyjna dotycząca nabycia akcji spółki Xantus S.A.