My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Archiwum raportów bieżących 2014

2014-12-16 16:15:30 Bieżący | 82/2014
Korekta skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku
2014-12-03 17:02:49 Bieżący | 81/2014
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta
2014-11-08 08:27:25 Bieżący | 80/2014
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.
2014-10-30 10:39:54 Bieżący | 79/2014
Powołanie Wiceprezesa Zarządu SMT S.A.
2014-10-28 17:05:19 Bieżący | 78/2014
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SAS
2014-10-22 12:31:29 Bieżący | 77/2014
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
2014-10-22 12:25:49 Bieżący | 76/2014
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.
2014-10-15 15:35:04 Bieżący | 75/2014
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
2014-10-15 15:28:39 Bieżący | 74/2014
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2014-09-23 16:50:10 Bieżący | 73/2014
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
2014-09-23 13:15:10 Bieżący | 72/2014
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
2014-09-23 13:03:10 Bieżący | 71/2014
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2014-09-23 12:46:10 Bieżący | 70/2014
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A. powyżej 5%
2014-09-22 08:02:40 Bieżący | 69/2014
Informacja o wyborze oferty spółki zależnej Emitenta – iAlbatros SAS
2014-09-18 16:47:10 Bieżący | 68/2014
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
2014-09-18 16:32:40 Bieżący | 67/2014
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.
2014-09-15 19:26:35 Bieżący | 66/2014
Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej SMT S.A.
2014-09-09 16:55:21 Bieżący | 65/2014
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A. poniżej 5%
2014-09-04 15:24:11 Bieżący | 64/2014
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A. powyżej 5%
2014-09-02 16:25:51 Bieżący | 63/2014
Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku
2014-09-01 19:25:56 Bieżący | 62/2014
Emisja obligacji serii C
2014-08-27 17:23:56 Bieżący | 61/2014
Aktualizacja raportu 38/2014 w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
2014-08-19 17:24:23 Bieżący | 60/2014
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2014 r.
2014-07-30 15:45:42 Bieżący | 59/2014
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2014-07-22 22:43:42 Bieżący | 58/2014
Informacja o otrzymaniu znaczącego kontraktu przez spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SAS
2014-07-09 17:15:42 Bieżący | 57/2014
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
2014-06-30 17:34:42 Bieżący | 56/2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SMT S.A.
2014-06-30 17:28:44 Bieżący | 55/2014
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A.
2014-06-30 17:17:12 Bieżący | 54/2014
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
2014-06-27 11:27:12 Bieżący | 53/2014
Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
2014-06-26 16:23:12 Bieżący | 52/2014
Połączenie SMT S.A. ze spółką zależną Adv Finance Sp. z o.o.
2014-06-26 14:31:42 Bieżący | 49/2014
Korekta raportu bieżącego nr 49/2014
2014-06-25 21:21:42 Bieżący | 49/2014
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A. poniżej 5%
2014-06-25 21:10:12 Bieżący | 51/2014
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
2014-06-25 21:06:42 Bieżący | 49/2014
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A. poniżej 5%
2014-06-25 21:03:13 Bieżący | 50/2014
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.
2014-06-25 20:59:42 Bieżący | 49/2014
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A. poniżej 5%
2014-06-18 18:18:41 Bieżący | 48/2014
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A. powyżej 5%
2014-06-18 18:02:51 Bieżący | 47/2014
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
2014-06-18 17:56:26 Bieżący | 46/2014
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2014-06-18 17:50:16 Bieżący | 45/2014
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
2014-06-18 17:46:26 Bieżący | 44/2014
Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu
2014-06-17 18:06:56 Bieżący | 43/2014
Rejestracja akcji serii D, E i F w KDPW
2014-06-16 17:44:41 Bieżący | 42/2014
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D, E i F
2014-06-13 18:45:46 Bieżący | 41/2014
Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii D, E i F
2014-06-12 17:38:41 Bieżący | 40/2014
Zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego akcji serii D, E i F
2014-06-06 09:58:31 Bieżący | 39/2014
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2014-06-05 19:38:46 Bieżący | 38/2014
Uchwała w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
2014-06-04 18:07:57 Bieżący | 37/2014
Korekta raportu bieżącego nr 37/2014
2014-06-04 16:26:42 Bieżący | 37/2014
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A.
2014-06-04 15:35:21 Bieżący | 36/2014
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii D, E i F
2014-05-27 12:41:56 Bieżący | 35/2014
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku
2014-05-05 17:10:59 Bieżący | 34/2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SMT S.A.
2014-05-05 17:01:30 Bieżący | 33/2014
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A.
2014-04-29 22:19:07 Bieżący | 32/2014
Aktualizacja szacunkowych wyników skonsolidowanych SMT S.A. na 2013 rok
2014-04-29 09:55:42 Bieżący | 31/2014
Zawarcie znaczącej umowy przez iAlbatros SAS
2014-04-25 19:32:27 Bieżący | 30/2014
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2014-04-23 11:17:13 Bieżący | 29/2014
Rejestracja zmian w Statucie
2014-04-17 18:16:54 Bieżący | 28/2014
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o planowanym połączeniu
2014-04-04 23:23:24 Bieżący | 27/2014
Zawarcie umowy pomiędzy spółką zależną a Wrocławskim Centrum Badań EIT + Sp. z o.o.
2014-03-31 18:15:36 Bieżący | 24/2014
Zamiar połączenia spółek SMT S.A. i AdvFinance Sp. z o.o.
2014-03-31 17:51:24 Bieżący | 26/2014
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o planowanym połączeniu
2014-03-31 17:38:46 Bieżący | 25/2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A.
2014-03-27 09:58:29 Bieżący | 23/2014
Powołanie Członków Zarządu SMT S.A. na nową kadencję
2014-03-24 19:47:19 Bieżący | 22/2014
Aktualizacja prognozy wyników skonsolidowanych SMT S.A. na 2014 rok
2014-03-10 17:08:26 Bieżący | 21/2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SMT S.A.
2014-03-10 17:00:27 Bieżący | 20/2014
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A.
2014-02-25 08:06:26 Bieżący | 19/2014
Zbycie znaczącego aktywa przez spółkę zależną
2014-02-20 17:32:56 Bieżący | 18/2014
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
2014-02-19 13:50:26 Bieżący | 17/2014
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
2014-02-12 13:55:33 Bieżący | 16/2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A.
2014-02-04 10:43:57 Bieżący | 15/2014
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Emitenta
2014-01-28 21:30:32 Bieżący | 14/2014
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.
2014-01-28 21:12:32 Bieżący | 13/2014
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
2014-01-28 20:51:17 Bieżący | 12/2014
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A. poniżej 5%
2014-01-28 20:44:57 Bieżący | 11/2014
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
2014-01-28 20:39:57 Bieżący | 10/2014
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2014-01-27 18:51:37 Bieżący | 9/2014
Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu
2014-01-22 07:36:37 Bieżący | 8/2014
Prognoza wyników grupy kapitałowej SMT S.A. na rok 2014
2014-01-21 15:30:52 Bieżący | 7/2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SMT S.A.
2014-01-20 20:03:32 Bieżący | 6/2014
Podjęcie uchwały o zamiarze publikowania prognoz wybranych skonsolidowanych wyników finansowych
2014-01-16 13:38:52 Bieżący | 5/2014
Powołanie Członków Rady Nadzorczej SMT S.A.
2014-01-16 13:31:29 Bieżący | 4/2014
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A.
2014-01-16 13:19:57 Bieżący | 3/2014
Rezygnacja Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Emitenta
2014-01-09 15:51:55 Bieżący | 2/2014
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2014-01-09 11:37:10 Bieżący | 1/2014
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji serii E wraz z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w związku z rejestracją akcji serii F