My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Archiwum raportów bieżących 2015

2015-12-30 13:38:34 Bieżący | 66/2015
Nabycie przez emitenta obligacji własnych w celu umorzenia
2015-12-28 18:38:11 Bieżący | 65/2015
Rejestracja zmian statutu Emitenta
2015-12-28 16:46:39 Bieżący | 64/2015
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2015-12-28 16:43:54 Bieżący | 63/2015
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2015-12-28 16:40:29 Bieżący | 62/2015
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2015-12-24 21:09:29 Bieżący | 61/2015
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2015-12-24 21:04:44 Bieżący | 60/2015
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2015-12-21 16:55:17 Bieżący | 59/2015
Zawarcie znaczącej umowy sprzedaży wierzytelności Emitenta
2015-12-21 13:25:57 Bieżący | 58/2015
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2015-12-17 19:59:44 Bieżący | 57/2015
Rozpoczęcie wykonywania programu skupu akcji własnych
2015-12-17 15:43:42 Bieżący | 56/2015
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2015-12-17 10:36:07 Bieżący | 55/2015
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2015-12-10 20:04:47 Bieżący | 54/2015
Nabycie akcji iAlbatros
2015-12-10 19:29:44 Bieżący | 53/2015
Powołanie Prezesa Zarządu
2015-12-10 19:19:19 Bieżący | 52/2015
Rezygnacja Prezesa Zarządu
2015-11-30 22:53:01 Bieżący | 51/2015
Zawarcie umów przyrzeczonych sprzedaży akcji
2015-11-23 15:26:14 Bieżący | 50/2015
Wyjaśnienie Zarządu w kwestii korekty ceny
2015-11-20 00:31:54 Bieżący | 49/2015
Wyznaczenie dnia zawarcia umowy przyrzeczonej oraz zawarcie aneksu do znaczącej przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta
2015-11-19 20:20:54 Bieżący | 49/2015
Wyznaczenie dnia zawarcia umowy przyrzeczonej oraz zawarcie aneksu do znaczącej przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta
2015-11-02 22:00:15 Bieżący | 48/2015
Wyjaśnienie Zarządu w kwestii nabycia przez Pana Moncefa Khanfira akcji Emitenta
2015-10-27 19:47:30 Bieżący | 47/2015
Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SA
2015-10-27 19:38:35 Bieżący | 46/2015
Korekta raportu nr 44/2015
2015-10-23 17:51:10 Bieżący | 45/2015
Zawarcie znaczącej umowy zakupu akcji spółki zależnej od Emitenta
2015-10-23 17:39:45 Bieżący | 44/2015
Zawarcie znaczącej umowy zakupu akcji spółki zależnej od Emitenta
2015-10-15 17:55:55 Bieżący | 43/2015
Korekta raportu nr 36/2015 w zakresie uzupełnienia daty
2015-10-14 17:12:55 Bieżący | 42/2015
Udzielenie poręczenia przez Emitenta i spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SAS
2015-09-30 09:29:17 Bieżący | 41/2015
Zawarcie znaczącej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta
2015-09-30 09:24:32 Bieżący | 40/2015
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
2015-09-28 20:00:22 Bieżący | 39/2015
Znaczące zwiększenie wartości umowy przez spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SAS
2015-09-24 18:58:12 Bieżący | 38/2015
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SAS
2015-09-24 18:50:17 Bieżący | 37/2015
Wyjaśnienie Zarządu w kwestii nabycia przez Pana Moncefa Khanfir akcji spółki SMT SA
2015-09-23 20:19:27 Bieżący | 36/2015
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2015-09-23 20:05:42 Bieżący | 35/2015
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.
2015-09-17 20:34:59 Bieżący | 34/2015
Korekta raportu nr 33/2015
2015-09-17 08:00:44 Bieżący | 33/2015
Zawarcie znaczącej przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta
2015-09-17 07:53:24 Bieżący | 32/2015
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.
2015-09-03 17:43:34 Bieżący | 31/2015
Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu
2015-09-01 20:33:54 Bieżący | 30/2015
Zawarcie umów objęcia akcji serii G Emitenta, umów lock up oraz umowy o współpracę
2015-08-06 14:42:56 Bieżący | 29/2015
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych
2015-07-29 13:12:46 Bieżący | 28/2015
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta – Satis GPS Sp. z o.o. SKA
2015-06-22 17:17:10 Bieżący | 27/2015
Wyjaśnienie Zarządu w kwestii sposobu nabycia przez Pana Moncefa Khanfir akcji spółki SMT SA
2015-06-22 17:05:10 Bieżący | 26/2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SMT S.A.
2015-06-19 17:07:10 Bieżący | 25/2015
Aktualizacja informacji o planowanych zmianach w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta
2015-06-19 12:08:40 Bieżący | 24/2015
Zamiar połączenia spółek SMT S.A. i iAlbatros S.A.
2015-06-19 11:46:10 Bieżący | 23/2015
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
2015-06-19 11:33:41 Bieżący | 22/2015
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A.
2015-05-22 21:30:41 Bieżący | 21/2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A.
2015-05-22 21:23:41 Bieżący | 20/2015
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
2015-05-22 21:18:10 Bieżący | 19/2015
Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Emitenta
2015-05-05 11:50:16 Bieżący | 18/2015
Rejestracja obligacji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
2015-05-04 21:43:41 Bieżący | 17/2015
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2015r.
2015-05-01 00:17:16 Bieżący | 16/2015
Aktualizacja informacji o planowanych zmianach w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta
2015-04-29 17:36:26 Bieżący | 14/2015
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT SA
2015-04-23 16:05:39 Bieżący | 13/2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A.
2015-04-09 17:05:33 Bieżący | 12/2015
Emisja obligacji serii F
2015-04-08 13:32:03 Bieżący | 11/2015
Planowane zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prognozy finansowe spółki zależnej iAlbatros S.A.
2015-04-07 20:35:38 Bieżący | 10/2015
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SAS
2015-03-20 07:26:05 Bieżący | 9/2015
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SAS
2015-02-19 18:30:35 Bieżący | 8/2015
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SAS
2015-02-18 16:58:35 Bieżący | 7/2015
Rejestracja obligacji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
2015-01-26 21:17:34 Bieżący | 6/2015
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
2015-01-23 14:06:56 Bieżący | 5/2014
Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej
2015-01-22 20:07:31 Bieżący | 4/2015
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2015-01-20 17:33:36 Bieżący | 3/2015
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-20 17:20:11 Bieżący | 2/2015
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
2015-01-20 17:06:56 Bieżący | 1/2015
Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu