My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Archiwum raportów bieżących 2016

2016-12-28 23:12:16 Bieżący | 128/2016
Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej
2016-12-28 22:58:30 Bieżący | 127/2016
Treść uchwał podjętych przez NWZ oraz informacja o odstąpieniu od rozpatrywania punktów porządku obrad
2016-12-28 11:51:31 Bieżący | 126/2016
Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza
2016-12-27 15:13:11 Bieżący | 125/2016
Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza oraz kandydatury do Rady Nadzorczej
2016-12-23 14:51:55 Bieżący | 124/2016
Kandydatura do Rady Nadzorczej
2016-12-22 15:53:36 Bieżący | 123/2016
Kandydatura do Rady Nadzorczej
2016-12-22 15:29:21 Bieżący | 122/2016
Kandydatura do Rady Nadzorczej
2016-12-22 11:06:40 Bieżący | 121/2016
Kandydatura do Rady Nadzorczej
2016-12-21 18:23:31 Bieżący | 120/2016
Stanowisko Zarządu Emitenta dotyczące uzupełnionego porządku obrad oraz opinia dotycząca wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych
2016-12-16 01:12:39 Bieżący | 119/2016
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2016-12-16 01:03:56 Bieżący | 118/2016
Powołanie Zarządu Emitenta
2016-12-15 23:33:51 Bieżący | 117/2016
List ustępującego Prezesa Zarządu Emitenta do Akcjonariuszy
2016-12-15 23:25:24 Bieżący | 116/2016
Rezygnacja Prezesa i Wiceprezesa Zarządu
2016-12-15 21:18:44 Bieżący | 115/2016
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
2016-12-10 16:12:00 Bieżący | 114/2016
Zmiany w porządku obrad NWZ
2016-12-08 21:50:34 Bieżący | 113/2016
Oddalenie roszczenia Creston Investments Sp. z o.o.
2016-12-08 11:46:56 Bieżący | 112/2016
Żądanie uzupełnienia porządku obrad NWZ
2016-12-07 19:23:00 Bieżący | 111/2016
Żądanie uzupełnienia porządku obrad NWZ
2016-12-07 19:09:36 Bieżący | 110/2016
Żądanie uzupełnienia porządku obrad NWZ
2016-12-01 15:02:11 Bieżący | 109/2016
Dalsze działania związane z restrukturyzacją grupy kapitałowej Emitenta.
2016-11-28 19:43:18 Bieżący | 108/2016
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IALBATROS GROUP S.A.
2016-11-24 11:28:38 Bieżący | 107/2016
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu iAlbatros Group S.A.
2016-11-18 19:43:46 Bieżący | 106/2016
Zmiana strategii Emitenta
2016-11-14 20:08:21 Bieżący | 105/2016
Rejestracja połączenia spółek zależnych Emitenta
2016-11-09 18:36:41 Bieżący | 104/2016
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w 2016 roku
2016-10-21 15:18:10 Bieżący | 103/2016
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu iAlbatros Group S.A.
2016-10-11 12:27:35 Bieżący | 102/2016
Powołanie Wiceprezesa Zarządu
2016-09-26 22:13:27 Bieżący | 101/2016
Transakcje osób blisko związanych z Prezesem Zarządu na akcjach Emitenta
2016-09-26 20:05:55 Bieżący | 100/2016
Zawiadomienie o liczbie akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu z dnia 1 sierpnia 2016 roku i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów oraz o zmianie stanu posiadania w związku z nabyciem tych akcji
2016-09-26 19:56:15 Bieżący | 99/2016
Nabycie akcji własnych przez Emitenta
2016-08-26 18:09:12 Bieżący | 98/2016
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w 2016 roku
2016-08-17 22:01:22 Bieżący | 97/2016
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2016-07-26 17:42:07 Bieżący | 96/2016
Nabycie przez emitenta obligacji własnych w celu umorzenia
2016-07-18 19:58:59 Bieżący | 95/2016
Dopuszczenie akcji Emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań oraz ustalenie daty pierwszego notowania
2016-07-18 18:07:54 Bieżący | 94/2016
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych
2016-07-13 15:26:19 Bieżący | 93/2016
Podjęcie działań, w tym zawarcie umów zbycia aktywów Spółki, objęcia nowych udziałów w związku z reorganizacją struktury Grupy Kapitałowej Emitenta
2016-07-06 11:27:20 Bieżący | 92/2016
Informacje udzielone akcjonariuszowi
2016-07-01 21:49:41 Bieżący | 91/2016
Restrukturyzacja Grupy Kapitałowej Emitenta
2016-06-29 18:41:32 Bieżący | 90/2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki iAlbatros Group S.A.
2016-06-27 17:56:16 Bieżący | 89/2016
Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii B
2016-06-27 13:45:21 Bieżący | 88/2016
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2016-06-22 22:13:01 Bieżący | 87/2016
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2016-06-22 22:05:27 Bieżący | 86/2016
Uchwały podjęte przez ZWZ, informacja o zgłoszonych sprzeciwach
2016-06-20 21:27:16 Bieżący | 85/2016
Sprawozdanie Rady Nadzorczej – rekomendacja dla ZWZ
2016-06-20 16:38:51 Bieżący | 84/2016
Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej
2016-06-16 20:31:01 Bieżący | 83/2016
Strategia finansowania działalności Spółki – aktualizacja informacji
2016-06-16 20:14:27 Bieżący | 82/2016
Projekt uchwały oraz kandydatura do Rady Nadzorczej zgłoszone przez akcjonariuszy
2016-06-13 18:46:26 Bieżący | 81/2016
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu iAlbatros Group S.A.
2016-06-06 18:38:49 Bieżący | 80/2016
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu iAlbatros Group S.A.
2016-06-03 20:50:30 Bieżący | 79/2016
Zmiany w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
2016-06-03 18:23:24 Bieżący | 77/2016
Korekta raportu z dnia 2 czerwca 2016 roku – Żądanie uzupełnienia porządku obrad ZWZ
2016-06-02 18:15:24 Bieżący | 77/2016
Żądanie uzupełnienia porządku obrad ZWZ
2016-05-25 20:27:08 Bieżący | 77/2016
Zawarcie aneksu do umów lock – up
2016-05-25 19:30:37 Bieżący | 76/2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IALBATROS GROUP S.A.
2016-05-24 18:33:47 Bieżący | 75/2016
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu iAlbatros Group S.A.
2016-05-20 17:54:40 Bieżący | 74/2016
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2016-05-20 17:42:25 Bieżący | 73/2016
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2016-05-16 19:44:33 Bieżący | 72/2016
Stanowisko Zarządu odnośnie uchwały dot. skupu akcji własnych
2016-05-12 14:59:09 Bieżący | 71/2016
Udzielenie poręczenia
2016-05-12 11:30:47 Bieżący | 70/2016
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2016-04-15 18:47:45 Bieżący | 69/2016
Wstrzymanie procesu połączenia z iAlbatros
2016-04-15 11:02:25 Bieżący | 68/2016
Stanowisko Zarządu w sprawie uchwały NWZ
2016-04-07 20:17:03 Bieżący | 67/2016
Rejestracja zmian Statutu Emitenta
2016-04-06 18:41:53 Bieżący | 66/2016
Odstąpienie od realizacji przedterminowego wykupu obligacji serii B i E
2016-04-05 21:05:53 Bieżący | 65/2016
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.
2016-04-05 20:52:23 Bieżący | 64/2016
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.
2016-04-01 21:01:48 Bieżący | 63/2016
Nabycie przez emitenta obligacji własnych w celu umorzenia
2016-04-01 14:05:48 Bieżący | 62/2016
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
2016-03-31 18:40:28 Bieżący | 61/2016
Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Komitetu ds. Audytu
2016-03-18 21:26:10 Bieżący | 60/2016
Wszczęcie postępowania przed sądem arbitrażowym
2016-03-16 23:14:41 Bieżący | 59/2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SMT S.A.
2016-03-14 21:16:55 Bieżący | 58/2016
Powołanie Rady Nadzorczej – uzupełnienie
2016-03-14 15:49:00 Bieżący | 57/2016
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z pobierania wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
2016-03-10 08:53:56 Bieżący | 56/2016
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A.
2016-03-09 23:59:56 Bieżący | 55/2016
Odwołanie oraz powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
2016-03-02 17:08:36 Bieżący | 54/2016
Kandydatura do Rady Nadzorczej
2016-02-22 22:41:54 Bieżący | 53/2016
Kandydatura do Rady Nadzorczej
2016-02-19 23:23:30 Bieżący | 52/2016
Kandydatury do Rady Nadzorczej
2016-02-19 22:52:00 Bieżący | 51/2016
Zmiany w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
2016-02-15 16:22:58 Bieżący | 50/2016
Zakończenie skupu akcji własnych
2016-02-12 22:26:18 Bieżący | 49/2016
Skup akcji własnych – podsumowanie
2016-02-12 22:18:08 Bieżący | 47/2016
Nabycie akcji własnych
2016-02-11 21:40:18 Bieżący | 47/2016
Raport wyslany
2016-02-10 20:44:18 Bieżący | 46/2016
Nabycie akcji własnych
2016-02-10 20:36:24 Bieżący | 45/2016
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A.
2016-02-09 21:07:03 Bieżący | 44/2016
Nabycie akcji własnych
2016-02-08 21:36:23 Bieżący | 43/2016
Nabycie akcji własnych
2016-02-08 17:35:18 Bieżący | 42/2016
Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii E
2016-02-05 23:44:43 Bieżący | 41/2016
Nabycie akcji własnych
2016-02-04 22:37:08 Bieżący | 40/2016
Skup akcji własnych – podsumowanie
2016-02-04 22:31:13 Bieżący | 39/2016
Nabycie akcji własnych
2016-02-04 22:18:08 Bieżący | 38/2016
Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii D
2016-02-04 22:01:28 Bieżący | 37/2016
Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii B
2016-02-03 22:05:12 Bieżący | 36/2016
Nabycie akcji własnych
2016-02-02 18:54:17 Bieżący | 35/2016
Nabycie akcji własnych
2016-02-01 23:33:22 Bieżący | 34/2016
Nabycie akcji własnych
2016-02-01 23:27:27 Bieżący | 33/2016
Nabycie przez emitenta obligacji własnych w celu umorzenia
2016-01-29 23:12:07 Bieżący | 32/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-28 23:16:27 Bieżący | 31/2016
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2016-01-28 23:09:32 Bieżący | 30/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-28 10:50:07 Bieżący | 29/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-27 22:51:57 Bieżący | 28/2016
Ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży spółki zależnej
2016-01-27 22:45:43 Bieżący | 27/2016
Żądanie zwołania NWZ
2016-01-27 22:39:42 Bieżący | 26/2016
Podjęcie zamiaru dotyczącego skupu akcji własnych w celu umorzenia oraz ustalenie zasad jego realizacji
2016-01-27 22:31:52 Bieżący | 25/2016
Zmiana prognozy spółki zależnej
2016-01-27 22:19:12 Bieżący | 24/2016
Strategia finansowania działalności Spółki
2016-01-27 12:14:17 Bieżący | 23/2016
Stanowisko Zarządu w sprawie zgłoszonego roszczenia
2016-01-26 23:48:42 Bieżący | 22/2016
Skup akcji własnych – podsumowanie
2016-01-26 23:41:47 Bieżący | 21/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-25 21:43:22 Bieżący | 20/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-22 21:24:39 Bieżący | 19/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-21 21:49:09 Bieżący | 18/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-21 10:00:34 Bieżący | 17/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-19 22:44:44 Bieżący | 16/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-19 09:09:32 Bieżący | 15/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-15 23:49:49 Bieżący | 14/2016
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-15 23:42:59 Bieżący | 13/2016
Skup akcji własnych – podsumowanie
2016-01-15 23:36:04 Bieżący | 12/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-15 17:03:09 Bieżący | 11/2016
Zawiadomienie o zwiększeniu pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów
2016-01-14 23:26:49 Bieżący | 10/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-13 20:33:04 Bieżący | 9/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-12 22:36:09 Bieżący | 8/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-11 22:59:39 Bieżący | 7/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-11 22:53:44 Bieżący | 6/2016
Zawiadomienie o zgłoszeniu roszczenia z umowy znaczącej
2016-01-08 23:00:54 Bieżący | 5/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-08 16:08:14 Bieżący | 4/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-07 17:56:04 Bieżący | 3/2016
Zawiadomienie o zwiększeniu pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.
2016-01-07 17:49:49 Bieżący | 2/2016
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.
2016-01-04 22:15:09 Bieżący | 1/2016
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.