My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Archiwum raportów bieżących 2017

2017-04-28 23:35:55 Bieżący | 40/2017
Sprawozdanie Rewidenta ds. Szczególnych sporządzone stosownie do uchwały nr 9 NWZ Spółki z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017-04-28 23:28:33 Bieżący | 39/2017
Wystąpienie przypadku naruszenia warunków emisji obligacji serii E
2017-04-26 19:19:38 Bieżący | 38/2017
Wykup obligacji serii E
2017-04-20 07:27:48 Bieżący | 37/2017
List ustępującego Zarządu Emitenta do Akcjonariuszy
2017-04-20 07:07:36 Bieżący | 36/2017
Rezygnacja Członka Zarządu
2017-04-20 06:59:16 Bieżący | 35/2017
Rezygnacja Prezesa Zarządu
2017-04-20 00:00:53 Bieżący | 34/2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2017-04-19 23:47:18 Bieżący | 33/2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2017-04-19 23:24:43 Bieżący | 32/2017
Ujawnienie stanu posiadania
2017-04-11 17:42:25 Bieżący | 31/2017
Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące transakcji sprzedaży akcji spółki iAlbatros Poland S.A. oraz skupu akcji własnych
2017-04-10 17:39:10 Bieżący | 30/2017
Nabycie przez emitenta obligacji własnych w celu umorzenia
2017-04-07 08:55:55 Bieżący | 29/2017
Stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej w sprawie dalszego funkcjonowania Rady Nadzorczej
2017-04-06 08:35:20 Bieżący | 28/2017
Przedstawienie informacji o wysokości i sposobie wykorzystania kwot uzyskanych ze sprzedaży iAlbatros Poland S.A.
2017-04-06 08:17:10 Bieżący | 27/2017
Otrzymanie oświadczeń od członków Rady Nadzorczej
2017-04-05 11:48:00 Bieżący | 26/2017
Wykup obligacji serii F
2017-04-03 19:00:02 Bieżący | 25/2017
Ujawnienie stanu posiadania
2017-04-03 09:47:31 Bieżący | 24/2017
Ujawnienie stanu posiadania
2017-03-31 20:54:53 Bieżący | 23/2017
Ujawnienie stanu posiadania
2017-03-31 20:45:33 Bieżący | 22/2017
Ujawnienie stanu posiadania
2017-03-31 15:38:38 Bieżący | 21/2017
Ujawnienie stanu posiadania
2017-03-31 15:27:08 Bieżący | 20/2017
Ujawnienie stanu posiadania
2017-03-30 18:06:28 Bieżący | 19/2017
Ujawnienie stanu posiadania
2017-03-28 18:24:21 Bieżący | 18/2017
Zakończenie skupu akcji własnych – informacja o nabyciu akcji własnych Spółki.
2017-03-22 08:30:47 Bieżący | 17/2017
Rozwiązanie umów lock-up
2017-03-21 18:49:07 Bieżący | 15/2017
Żądanie przedterminowego wykupu obligacji
2017-03-17 16:57:20 Bieżący | 14/2017
Ujawnienie stanu posiadania
2017-03-17 08:28:10 Bieżący | 13/2017
Ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych
2017-03-13 19:37:28 Bieżący | 12/2017
Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii F
2017-03-10 19:01:43 Bieżący | 11/2017
Informacja dotycząca trybu przeprowadzenia skupu akcji własnych
2017-03-10 18:43:18 Bieżący | 10/2017
Wystąpienie przypadku naruszenia warunków emisji obligacji serii F
2017-03-10 18:34:08 Bieżący | 9/2017
Zamknięcie i rozliczenie sprzedaży akcji spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland S.A.
2017-03-10 17:48:18 Bieżący | 8/2017
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – ujawnienie nazwy strony transakcji sprzedaży spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland S.A.
2017-03-02 18:34:30 Bieżący | 7/2017
Rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta
2017-03-02 07:38:23 Bieżący | 6/2017
Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland S.A.
2017-03-02 06:59:23 Bieżący | 5/2017
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie negocjacji w sprawie sprzedaży spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland S.A., w związku z otrzymaniem projektu umowy sprzedaży akcji spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland S.A.
2017-01-30 20:48:43 Bieżący | 4/2017
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
2017-01-16 20:54:18 Bieżący | 3/2017
Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta
2017-01-12 19:50:13 Bieżący | 2/2017
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu iAlbatros Group S.A.
2017-01-04 18:53:55 Bieżący | 1/2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki iAlbatros Group S.A.