My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Archiwum 2017

2017-04-28 23:35:55 Bieżący | 40/2017
Sprawozdanie Rewidenta ds. Szczególnych sporządzone stosownie do uchwały nr 9 NWZ Spółki z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017-04-28 23:28:33 Bieżący | 39/2017
Wystąpienie przypadku naruszenia warunków emisji obligacji serii E
2017-04-26 19:19:38 Bieżący | 38/2017
Wykup obligacji serii E
2017-04-20 07:27:48 Bieżący | 37/2017
List ustępującego Zarządu Emitenta do Akcjonariuszy
2017-04-20 07:07:36 Bieżący | 36/2017
Rezygnacja Członka Zarządu
2017-04-20 06:59:16 Bieżący | 35/2017
Rezygnacja Prezesa Zarządu
2017-04-20 00:00:53 Bieżący | 34/2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2017-04-19 23:47:18 Bieżący | 33/2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2017-04-19 23:24:43 Bieżący | 32/2017
Ujawnienie stanu posiadania
2017-04-11 17:42:25 Bieżący | 31/2017
Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące transakcji sprzedaży akcji spółki iAlbatros Poland S.A. oraz skupu akcji własnych
2017-04-10 17:39:10 Bieżący | 30/2017
Nabycie przez emitenta obligacji własnych w celu umorzenia
2017-04-07 08:55:55 Bieżący | 29/2017
Stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej w sprawie dalszego funkcjonowania Rady Nadzorczej
2017-04-06 08:35:20 Bieżący | 28/2017
Przedstawienie informacji o wysokości i sposobie wykorzystania kwot uzyskanych ze sprzedaży iAlbatros Poland S.A.
2017-04-06 08:17:10 Bieżący | 27/2017
Otrzymanie oświadczeń od członków Rady Nadzorczej
2017-04-05 11:48:00 Bieżący | 26/2017
Wykup obligacji serii F
2017-04-03 19:00:02 Bieżący | 25/2017
Ujawnienie stanu posiadania
2017-04-03 09:47:31 Bieżący | 24/2017
Ujawnienie stanu posiadania
2017-03-31 20:54:53 Bieżący | 23/2017
Ujawnienie stanu posiadania
2017-03-31 20:45:33 Bieżący | 22/2017
Ujawnienie stanu posiadania
2017-03-31 15:38:38 Bieżący | 21/2017
Ujawnienie stanu posiadania
2017-03-31 15:27:08 Bieżący | 20/2017
Ujawnienie stanu posiadania
2017-03-30 18:06:28 Bieżący | 19/2017
Ujawnienie stanu posiadania
2017-03-28 18:24:21 Bieżący | 18/2017
Zakończenie skupu akcji własnych – informacja o nabyciu akcji własnych Spółki.
2017-03-22 08:30:47 Bieżący | 17/2017
Rozwiązanie umów lock-up
2017-03-21 18:49:07 Bieżący | 15/2017
Żądanie przedterminowego wykupu obligacji
2017-03-17 16:57:20 Bieżący | 14/2017
Ujawnienie stanu posiadania
2017-03-17 08:28:10 Bieżący | 13/2017
Ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych
2017-03-13 19:37:28 Bieżący | 12/2017
Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii F
2017-03-10 19:01:43 Bieżący | 11/2017
Informacja dotycząca trybu przeprowadzenia skupu akcji własnych
2017-03-10 18:43:18 Bieżący | 10/2017
Wystąpienie przypadku naruszenia warunków emisji obligacji serii F
2017-03-10 18:34:08 Bieżący | 9/2017
Zamknięcie i rozliczenie sprzedaży akcji spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland S.A.
2017-03-10 17:48:18 Bieżący | 8/2017
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – ujawnienie nazwy strony transakcji sprzedaży spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland S.A.
2017-03-02 18:34:30 Bieżący | 7/2017
Rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta
2017-03-02 07:38:23 Bieżący | 6/2017
Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland S.A.
2017-03-02 06:59:23 Bieżący | 5/2017
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie negocjacji w sprawie sprzedaży spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland S.A., w związku z otrzymaniem projektu umowy sprzedaży akcji spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland S.A.
2017-01-30 20:48:43 Bieżący | 4/2017
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
2017-01-16 20:54:18 Bieżący | 3/2017
Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta
2017-01-12 19:50:13 Bieżący | 2/2017
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu iAlbatros Group S.A.
2017-01-04 18:53:55 Bieżący | 1/2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki iAlbatros Group S.A.
2016-12-28 23:12:16 Bieżący | 128/2016
Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej
2016-12-28 22:58:30 Bieżący | 127/2016
Treść uchwał podjętych przez NWZ oraz informacja o odstąpieniu od rozpatrywania punktów porządku obrad
2016-12-28 11:51:31 Bieżący | 126/2016
Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza
2016-12-27 15:13:11 Bieżący | 125/2016
Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza oraz kandydatury do Rady Nadzorczej
2016-12-23 14:51:55 Bieżący | 124/2016
Kandydatura do Rady Nadzorczej
2016-12-22 15:53:36 Bieżący | 123/2016
Kandydatura do Rady Nadzorczej
2016-12-22 15:29:21 Bieżący | 122/2016
Kandydatura do Rady Nadzorczej

 

2016-12-22 11:06:40 Bieżący | 121/2016
Kandydatura do Rady Nadzorczej
2016-12-21 18:23:31 Bieżący | 120/2016
Stanowisko Zarządu Emitenta dotyczące uzupełnionego porządku obrad oraz opinia dotycząca wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych
2016-12-16 01:12:39 Bieżący | 119/2016
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2016-12-16 01:03:56 Bieżący | 118/2016
Powołanie Zarządu Emitenta
2016-12-15 23:33:51 Bieżący | 117/2016
List ustępującego Prezesa Zarządu Emitenta do Akcjonariuszy

 

2016-12-15 23:25:24 Bieżący | 116/2016
Rezygnacja Prezesa i Wiceprezesa Zarządu
2016-12-15 21:18:44 Bieżący | 115/2016
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
2016-12-10 16:12:00 Bieżący | 114/2016
Zmiany w porządku obrad NWZ
2016-12-08 21:50:34 Bieżący | 113/2016
Oddalenie roszczenia Creston Investments Sp. z o.o.
2016-12-08 11:46:56 Bieżący | 112/2016
Żądanie uzupełnienia porządku obrad NWZ

 

2016-12-07 19:23:00 Bieżący | 111/2016
Żądanie uzupełnienia porządku obrad NWZ
2016-12-07 19:09:36 Bieżący | 110/2016
Żądanie uzupełnienia porządku obrad NWZ
2016-12-01 15:02:11 Bieżący | 109/2016
Dalsze działania związane z restrukturyzacją grupy kapitałowej Emitenta.
2016-11-28 19:43:18 Bieżący | 108/2016
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IALBATROS GROUP S.A.
2016-11-24 11:28:38 Bieżący | 107/2016
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu iAlbatros Group S.A.

 

2016-11-18 19:43:46 Bieżący | 106/2016
Zmiana strategii Emitenta
2016-11-18 19:33:13 Kwartalny | /2016
QSr
2016-11-14 20:08:21 Bieżący | 105/2016
Rejestracja połączenia spółek zależnych Emitenta
2016-11-09 18:36:41 Bieżący | 104/2016
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w 2016 roku
2016-10-21 15:18:10 Bieżący | 103/2016
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu iAlbatros Group S.A.

 

2016-10-11 12:27:35 Bieżący | 102/2016
Powołanie Wiceprezesa Zarządu
2016-09-26 22:13:27 Bieżący | 101/2016
Transakcje osób blisko związanych z Prezesem Zarządu na akcjach Emitenta
2016-09-26 20:05:55 Bieżący | 100/2016
Zawiadomienie o liczbie akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu z dnia 1 sierpnia 2016 roku i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów oraz o zmianie stanu posiadania w związku z nabyciem tych akcji
2016-09-26 19:56:15 Bieżący | 99/2016
Nabycie akcji własnych przez Emitenta
2016-09-16 19:53:07 Półroczny |
PSr

 

2016-08-26 18:09:12 Bieżący | 98/2016
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w 2016 roku
2016-08-17 22:01:22 Bieżący | 97/2016
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2016-07-26 17:42:07 Bieżący | 96/2016
Nabycie przez emitenta obligacji własnych w celu umorzenia
2016-07-18 19:58:59 Bieżący | 95/2016
Dopuszczenie akcji Emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań oraz ustalenie daty pierwszego notowania
2016-07-18 18:07:54 Bieżący | 94/2016
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych

 

2016-07-13 15:26:19 Bieżący | 93/2016
Podjęcie działań, w tym zawarcie umów zbycia aktywów Spółki, objęcia nowych udziałów w związku z reorganizacją struktury Grupy Kapitałowej Emitenta
2016-07-06 11:27:20 Bieżący | 92/2016
Informacje udzielone akcjonariuszowi
2016-07-01 21:49:41 Bieżący | 91/2016
Restrukturyzacja Grupy Kapitałowej Emitenta
2016-06-29 18:41:32 Bieżący | 90/2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki iAlbatros Group S.A.
2016-06-27 17:56:16 Bieżący | 89/2016
Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii B

 

2016-06-27 13:45:21 Bieżący | 88/2016
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2016-06-22 22:13:01 Bieżący | 87/2016
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2016-06-22 22:05:27 Bieżący | 86/2016
Uchwały podjęte przez ZWZ, informacja o zgłoszonych sprzeciwach
2016-06-20 21:27:16 Bieżący | 85/2016
Sprawozdanie Rady Nadzorczej – rekomendacja dla ZWZ
2016-06-20 16:38:51 Bieżący | 84/2016
Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

 

2016-06-16 20:31:01 Bieżący | 83/2016
Strategia finansowania działalności Spółki – aktualizacja informacji
2016-06-16 20:14:27 Bieżący | 82/2016
Projekt uchwały oraz kandydatura do Rady Nadzorczej zgłoszone przez akcjonariuszy
2016-06-13 18:46:26 Bieżący | 81/2016
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu iAlbatros Group S.A.
2016-06-06 18:38:49 Bieżący | 80/2016
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu iAlbatros Group S.A.
2016-06-03 20:50:30 Bieżący | 79/2016
Zmiany w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

 

2016-06-03 18:23:24 Bieżący | 77/2016
Korekta raportu z dnia 2 czerwca 2016 roku – Żądanie uzupełnienia porządku obrad ZWZ
2016-06-02 18:15:24 Bieżący | 77/2016
Żądanie uzupełnienia porządku obrad ZWZ
2016-05-25 20:27:08 Bieżący | 77/2016
Zawarcie aneksu do umów lock – up
2016-05-25 19:30:37 Bieżący | 76/2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IALBATROS GROUP S.A.
2016-05-24 18:33:47 Bieżący | 75/2016
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu iAlbatros Group S.A.

 

2016-05-20 17:54:40 Bieżący | 74/2016
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2016-05-20 17:42:25 Bieżący | 73/2016
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2016-05-16 21:21:38 Kwartalny | /2016
QSr
2016-05-16 19:44:33 Bieżący | 72/2016
Stanowisko Zarządu odnośnie uchwały dot. skupu akcji własnych
2016-05-12 14:59:09 Bieżący | 71/2016
Udzielenie poręczenia

 

2016-04-07 20:17:03 Bieżący | 67/2016
Rejestracja zmian Statutu Emitenta
2016-04-06 18:41:53 Bieżący | 66/2016
Odstąpienie od realizacji przedterminowego wykupu obligacji serii B i E
2016-04-05 21:05:53 Bieżący | 65/2016
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.
2016-04-05 20:52:23 Bieżący | 64/2016
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.
2016-04-01 21:01:48 Bieżący | 63/2016
Nabycie przez emitenta obligacji własnych w celu umorzenia

 

2016-04-01 14:05:48 Bieżący | 62/2016
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
2016-03-31 18:40:28 Bieżący | 61/2016
Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Komitetu ds. Audytu
2016-03-18 21:26:10 Bieżący | 60/2016
Wszczęcie postępowania przed sądem arbitrażowym
2016-03-16 23:14:41 Bieżący | 59/2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SMT S.A.
2016-03-14 21:16:55 Bieżący | 58/2016
Powołanie Rady Nadzorczej – uzupełnienie

 

2016-03-14 15:49:00 Bieżący | 57/2016
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z pobierania wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
2016-03-10 08:53:56 Bieżący | 56/2016
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A.
2016-03-09 23:59:56 Bieżący | 55/2016
Odwołanie oraz powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
2016-03-02 17:08:36 Bieżący | 54/2016
Kandydatura do Rady Nadzorczej

 

2016-02-22 22:41:54 Bieżący | 53/2016
Kandydatura do Rady Nadzorczej
2016-02-19 23:23:30 Bieżący | 52/2016
Kandydatury do Rady Nadzorczej
2016-02-19 22:52:00 Bieżący | 51/2016
Zmiany w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
2016-02-15 16:22:58 Bieżący | 50/2016
Zakończenie skupu akcji własnych
2016-02-12 22:26:18 Bieżący | 49/2016
Skup akcji własnych – podsumowanie

 

2016-02-12 22:18:08 Bieżący | 47/2016
Nabycie akcji własnych
2016-02-11 21:40:18 Bieżący | 47/2016
Raport wyslany
2016-02-10 20:44:18 Bieżący | 46/2016
Nabycie akcji własnych
2016-02-10 20:36:24 Bieżący | 45/2016
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A.
2016-02-09 21:07:03 Bieżący | 44/2016
Nabycie akcji własnych

 

2016-02-08 21:36:23 Bieżący | 43/2016
Nabycie akcji własnych
2016-02-08 17:35:18 Bieżący | 42/2016
Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii E
2016-02-05 23:44:43 Bieżący | 41/2016
Nabycie akcji własnych
2016-02-04 22:37:08 Bieżący | 40/2016
Skup akcji własnych – podsumowanie
2016-02-04 22:31:13 Bieżący | 39/2016
Nabycie akcji własnych

 

2016-02-04 22:18:08 Bieżący | 38/2016
Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii D
2016-02-04 22:01:28 Bieżący | 37/2016
Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii B
2016-02-03 22:05:12 Bieżący | 36/2016
Nabycie akcji własnych
2016-02-02 18:54:17 Bieżący | 35/2016
Nabycie akcji własnych
2016-02-01 23:33:22 Bieżący | 34/2016
Nabycie akcji własnych

 

2016-02-01 23:27:27 Bieżący | 33/2016
Nabycie przez emitenta obligacji własnych w celu umorzenia
2016-01-29 23:12:07 Bieżący | 32/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-28 23:16:27 Bieżący | 31/2016
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2016-01-28 23:09:32 Bieżący | 30/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-28 10:50:07 Bieżący | 29/2016
Nabycie akcji własnych

 

2016-01-27 22:51:57 Bieżący | 28/2016
Ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży spółki zależnej
2016-01-27 22:45:43 Bieżący | 27/2016
Żądanie zwołania NWZ
2016-01-27 22:39:42 Bieżący | 26/2016
Podjęcie zamiaru dotyczącego skupu akcji własnych w celu umorzenia oraz ustalenie zasad jego realizacji
2016-01-27 22:31:52 Bieżący | 25/2016
Zmiana prognozy spółki zależnej
2016-01-27 22:19:12 Bieżący | 24/2016
Strategia finansowania działalności Spółki

 

2016-01-27 12:14:17 Bieżący | 23/2016
Stanowisko Zarządu w sprawie zgłoszonego roszczenia
2016-01-26 23:48:42 Bieżący | 22/2016
Skup akcji własnych – podsumowanie
2016-01-26 23:41:47 Bieżący | 21/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-25 21:43:22 Bieżący | 20/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-22 21:24:39 Bieżący | 19/2016
Nabycie akcji własnych

 

2016-01-21 21:49:09 Bieżący | 18/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-21 10:00:34 Bieżący | 17/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-19 22:44:44 Bieżący | 16/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-19 09:09:32 Bieżący | 15/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-15 23:49:49 Bieżący | 14/2016
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 

2016-01-15 23:42:59 Bieżący | 13/2016
Skup akcji własnych – podsumowanie
2016-01-15 23:36:04 Bieżący | 12/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-15 17:03:09 Bieżący | 11/2016
Zawiadomienie o zwiększeniu pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów
2016-01-14 23:26:49 Bieżący | 10/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-13 20:33:04 Bieżący | 9/2016
Nabycie akcji własnych

 

2016-01-12 22:36:09 Bieżący | 8/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-11 22:59:39 Bieżący | 7/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-11 22:53:44 Bieżący | 6/2016
Zawiadomienie o zgłoszeniu roszczenia z umowy znaczącej
2016-01-08 23:00:54 Bieżący | 5/2016
Nabycie akcji własnych
2016-01-08 16:08:14 Bieżący | 4/2016
Nabycie akcji własnych

 

2016-01-07 17:56:04 Bieżący | 3/2016
Zawiadomienie o zwiększeniu pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.
2016-01-07 17:49:49 Bieżący | 2/2016
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.
2016-01-04 22:15:09 Bieżący | 1/2016
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.
2015-12-30 13:38:34 Bieżący | 66/2015
Nabycie przez emitenta obligacji własnych w celu umorzenia
2015-12-28 18:38:11 Bieżący | 65/2015
Rejestracja zmian statutu Emitenta

 

2015-12-28 16:46:39 Bieżący | 64/2015
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2015-12-28 16:43:54 Bieżący | 63/2015
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2015-12-28 16:40:29 Bieżący | 62/2015
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2015-12-24 21:09:29 Bieżący | 61/2015
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2015-12-24 21:04:44 Bieżący | 60/2015
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

 

2015-12-21 16:55:17 Bieżący | 59/2015
Zawarcie znaczącej umowy sprzedaży wierzytelności Emitenta
2015-12-21 13:25:57 Bieżący | 58/2015
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2015-12-17 19:59:44 Bieżący | 57/2015
Rozpoczęcie wykonywania programu skupu akcji własnych
2015-12-17 15:43:42 Bieżący | 56/2015
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2015-12-17 10:36:07 Bieżący | 55/2015
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

 

2015-12-10 20:04:47 Bieżący | 54/2015
Nabycie akcji iAlbatros
2015-12-10 19:29:44 Bieżący | 53/2015
Powołanie Prezesa Zarządu
2015-12-10 19:19:19 Bieżący | 52/2015
Rezygnacja Prezesa Zarządu
2015-11-30 22:53:01 Bieżący | 51/2015
Zawarcie umów przyrzeczonych sprzedaży akcji
2015-11-23 15:26:14 Bieżący | 50/2015
Wyjaśnienie Zarządu w kwestii korekty ceny

 

2015-11-20 00:31:54 Bieżący | 49/2015
Wyznaczenie dnia zawarcia umowy przyrzeczonej oraz zawarcie aneksu do znaczącej przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta
2015-11-19 20:20:54 Bieżący | 49/2015
Wyznaczenie dnia zawarcia umowy przyrzeczonej oraz zawarcie aneksu do znaczącej przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta
2015-11-16 19:07:42 Kwartalny | /2015
QSr
2015-11-02 22:00:15 Bieżący | 48/2015
Wyjaśnienie Zarządu w kwestii nabycia przez Pana Moncefa Khanfira akcji Emitenta
2015-10-27 19:47:30 Bieżący | 47/2015
Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SA

 

2015-10-27 19:38:35 Bieżący | 46/2015
Korekta raportu nr 44/2015
2015-10-23 17:51:10 Bieżący | 45/2015
Zawarcie znaczącej umowy zakupu akcji spółki zależnej od Emitenta
2015-10-23 17:39:45 Bieżący | 44/2015
Zawarcie znaczącej umowy zakupu akcji spółki zależnej od Emitenta
2015-10-15 17:55:55 Bieżący | 43/2015
Korekta raportu nr 36/2015 w zakresie uzupełnienia daty
2015-10-14 17:12:55 Bieżący | 42/2015
Udzielenie poręczenia przez Emitenta i spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SAS

 

2015-09-30 09:29:17 Bieżący | 41/2015
Zawarcie znaczącej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta
2015-09-30 09:24:32 Bieżący | 40/2015
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
2015-09-28 20:00:22 Bieżący | 39/2015
Znaczące zwiększenie wartości umowy przez spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SAS
2015-09-24 18:58:12 Bieżący | 38/2015
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SAS
2015-09-24 18:50:17 Bieżący | 37/2015
Wyjaśnienie Zarządu w kwestii nabycia przez Pana Moncefa Khanfir akcji spółki SMT SA

 

2015-09-23 20:19:27 Bieżący | 36/2015
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2015-09-23 20:05:42 Bieżący | 35/2015
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.
2015-09-17 20:34:59 Bieżący | 34/2015
Korekta raportu nr 33/2015
2015-09-17 08:00:44 Bieżący | 33/2015
Zawarcie znaczącej przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta
2015-09-17 07:53:24 Bieżący | 32/2015
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

 

2015-09-03 17:43:34 Bieżący | 31/2015
Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu
2015-09-01 20:33:54 Bieżący | 30/2015
Zawarcie umów objęcia akcji serii G Emitenta, umów lock up oraz umowy o współpracę
2015-08-31 19:05:46 Półroczny |
PSr
2015-08-06 14:42:56 Bieżący | 29/2015
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych
2015-07-29 13:12:46 Bieżący | 28/2015
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta – Satis GPS Sp. z o.o. SKA

 

2015-06-22 17:17:10 Bieżący | 27/2015
Wyjaśnienie Zarządu w kwestii sposobu nabycia przez Pana Moncefa Khanfir akcji spółki SMT SA
2015-06-22 17:05:10 Bieżący | 26/2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SMT S.A.
2015-06-19 17:07:10 Bieżący | 25/2015
Aktualizacja informacji o planowanych zmianach w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta
2015-06-19 12:08:40 Bieżący | 24/2015
Zamiar połączenia spółek SMT S.A. i iAlbatros S.A.
2015-06-19 11:46:10 Bieżący | 23/2015
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

 

2015-06-19 11:33:41 Bieżący | 22/2015
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A.
2015-05-22 21:30:41 Bieżący | 21/2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A.
2015-05-22 21:23:41 Bieżący | 20/2015
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
2015-05-22 21:18:10 Bieżący | 19/2015
Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Emitenta
2015-05-14 18:43:19 Kwartalny | /2015
QS

 

2015-05-05 11:50:16 Bieżący | 18/2015
Rejestracja obligacji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
2015-05-04 21:43:41 Bieżący | 17/2015
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2015r.
2015-05-01 00:17:16 Bieżący | 16/2015
Aktualizacja informacji o planowanych zmianach w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta
2015-05-01 00:02:48 Roczny |
RS
2015-05-01 00:00:48 Roczny |
R

 

2015-04-29 17:36:26 Bieżący | 14/2015
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT SA
2015-04-23 16:05:39 Bieżący | 13/2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A.
2015-04-09 17:05:33 Bieżący | 12/2015
Emisja obligacji serii F
2015-04-08 13:32:03 Bieżący | 11/2015
Planowane zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prognozy finansowe spółki zależnej iAlbatros S.A.
2015-04-07 20:35:38 Bieżący | 10/2015
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SAS

 

2015-03-20 07:26:05 Bieżący | 9/2015
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SAS
2015-03-02 19:30:13 Kwartalny | /2014
QS
2015-02-19 18:30:35 Bieżący | 8/2015
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SAS
2015-02-18 16:58:35 Bieżący | 7/2015
Rejestracja obligacji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
2015-01-26 21:17:34 Bieżący | 6/2015
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej

 

2015-01-23 14:06:56 Bieżący | 5/2014
Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej
2015-01-22 20:07:31 Bieżący | 4/2015
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2015-01-20 17:33:36 Bieżący | 3/2015
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-20 17:20:11 Bieżący | 2/2015
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
2015-01-20 17:06:56 Bieżący | 1/2015
Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu

 

2014-12-16 16:19:01 Kwartalny | /2014
QSr
2014-12-16 16:15:30 Bieżący | 82/2014
Korekta skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku
2014-12-03 17:02:49 Bieżący | 81/2014
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta
2014-11-14 20:49:36 Kwartalny | /2014
QSr
2014-11-08 08:27:25 Bieżący | 80/2014
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

 

2014-10-30 10:39:54 Bieżący | 79/2014
Powołanie Wiceprezesa Zarządu SMT S.A.
2014-10-28 17:05:19 Bieżący | 78/2014
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SAS
2014-10-22 12:31:29 Bieżący | 77/2014
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
2014-10-22 12:25:49 Bieżący | 76/2014
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.
2014-10-15 15:35:04 Bieżący | 75/2014
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej

 

2014-10-15 15:28:39 Bieżący | 74/2014
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2014-09-23 16:50:10 Bieżący | 73/2014
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
2014-09-23 13:15:10 Bieżący | 72/2014
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
2014-09-23 13:03:10 Bieżący | 71/2014
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2014-09-23 12:46:10 Bieżący | 70/2014
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A. powyżej 5%

 

2014-09-22 08:02:40 Bieżący | 69/2014
Informacja o wyborze oferty spółki zależnej Emitenta – iAlbatros SAS
2014-09-18 16:47:10 Bieżący | 68/2014
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
2014-09-18 16:32:40 Bieżący | 67/2014
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.
2014-09-15 19:26:35 Bieżący | 66/2014
Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej SMT S.A.
2014-09-09 16:55:21 Bieżący | 65/2014
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A. poniżej 5%

 

2014-09-04 15:24:11 Bieżący | 64/2014
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A. powyżej 5%
2014-09-02 16:40:42 Półroczny |
PSr
2014-09-02 16:25:51 Bieżący | 63/2014
Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku
2014-09-02 09:14:52 Półroczny |
PSr
2014-09-01 19:25:56 Bieżący | 62/2014
Emisja obligacji serii C

 

2014-08-27 17:23:56 Bieżący | 61/2014
Aktualizacja raportu 38/2014 w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
2014-08-19 17:24:23 Bieżący | 60/2014
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2014 r.
2014-07-30 15:45:42 Bieżący | 59/2014
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2014-07-22 22:43:42 Bieżący | 58/2014
Informacja o otrzymaniu znaczącego kontraktu przez spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SAS
2014-07-09 17:15:42 Bieżący | 57/2014
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 

2014-06-30 17:34:42 Bieżący | 56/2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SMT S.A.
2014-06-30 17:28:44 Bieżący | 55/2014
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A.
2014-06-30 17:17:12 Bieżący | 54/2014
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
2014-06-27 11:27:12 Bieżący | 53/2014
Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
2014-06-26 16:23:12 Bieżący | 52/2014
Połączenie SMT S.A. ze spółką zależną Adv Finance Sp. z o.o.

 

2014-06-26 14:31:42 Bieżący | 49/2014
Korekta raportu bieżącego nr 49/2014
2014-06-25 21:21:42 Bieżący | 49/2014
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A. poniżej 5%
2014-06-25 21:10:12 Bieżący | 51/2014
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
2014-06-25 21:06:42 Bieżący | 49/2014
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A. poniżej 5%
2014-06-25 21:03:13 Bieżący | 50/2014
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.

 

2014-06-25 20:59:42 Bieżący | 49/2014
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A. poniżej 5%
2014-06-18 18:18:41 Bieżący | 48/2014
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A. powyżej 5%
2014-06-18 18:02:51 Bieżący | 47/2014
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
2014-06-18 17:56:26 Bieżący | 46/2014
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2014-06-18 17:50:16 Bieżący | 45/2014
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej

 

2014-06-18 17:46:26 Bieżący | 44/2014
Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu
2014-06-17 18:06:56 Bieżący | 43/2014
Rejestracja akcji serii D, E i F w KDPW
2014-06-16 17:44:41 Bieżący | 42/2014
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D, E i F
2014-06-13 18:45:46 Bieżący | 41/2014
Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii D, E i F
2014-06-12 17:38:41 Bieżący | 40/2014
Zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego akcji serii D, E i F

 

2014-06-06 09:58:31 Bieżący | 39/2014
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2014-06-05 19:38:46 Bieżący | 38/2014
Uchwała w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
2014-06-04 18:07:57 Bieżący | 37/2014
Korekta raportu bieżącego nr 37/2014
2014-06-04 16:26:42 Bieżący | 37/2014
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A.
2014-06-04 15:35:21 Bieżący | 36/2014
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii D, E i F

 

2014-05-27 14:33:18 Kwartalny | /2014
Q
2014-05-27 12:41:56 Bieżący | 35/2014
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku
2014-05-14 20:51:23 Kwartalny | /2014
QS
2014-05-05 17:10:59 Bieżący | 34/2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SMT S.A.
2014-05-05 17:01:30 Bieżący | 33/2014
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A.

 

2014-05-01 00:11:39 Roczny |
RS
2014-04-30 23:58:44 Roczny |
R
2014-04-29 22:19:07 Bieżący | 32/2014
Aktualizacja szacunkowych wyników skonsolidowanych SMT S.A. na 2013 rok
2014-04-29 09:55:42 Bieżący | 31/2014
Zawarcie znaczącej umowy przez iAlbatros SAS
2014-04-25 19:32:27 Bieżący | 30/2014
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 

2014-04-23 11:17:13 Bieżący | 29/2014
Rejestracja zmian w Statucie
2014-04-17 18:16:54 Bieżący | 28/2014
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o planowanym połączeniu
2014-04-04 23:23:24 Bieżący | 27/2014
Zawarcie umowy pomiędzy spółką zależną a Wrocławskim Centrum Badań EIT + Sp. z o.o.
2014-03-31 18:15:36 Bieżący | 24/2014
Zamiar połączenia spółek SMT S.A. i AdvFinance Sp. z o.o.
2014-03-31 17:51:24 Bieżący | 26/2014
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o planowanym połączeniu

 

2014-03-31 17:38:46 Bieżący | 25/2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A.
2014-03-27 09:58:29 Bieżący | 23/2014
Powołanie Członków Zarządu SMT S.A. na nową kadencję
2014-03-24 19:47:19 Bieżący | 22/2014
Aktualizacja prognozy wyników skonsolidowanych SMT S.A. na 2014 rok
2014-03-10 17:08:26 Bieżący | 21/2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SMT S.A.
2014-03-10 17:00:27 Bieżący | 20/2014
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A.
2014-02-25 08:06:26 Bieżący | 19/2014
Zbycie znaczącego aktywa przez spółkę zależną
2014-02-20 17:32:56 Bieżący | 18/2014
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
2014-02-19 13:50:26 Bieżący | 17/2014
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
2014-02-12 13:55:33 Bieżący | 16/2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A.
2014-02-04 10:43:57 Bieżący | 15/2014
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Emitenta
2014-01-28 21:30:32 Bieżący | 14/2014
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.
2014-01-28 21:12:32 Bieżący | 13/2014
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
2014-01-28 20:51:17 Bieżący | 12/2014
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A. poniżej 5%
2014-01-28 20:44:57 Bieżący | 11/2014
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
2014-01-28 20:39:57 Bieżący | 10/2014
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2014-01-27 18:51:37 Bieżący | 9/2014
Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu
2014-01-22 07:36:37 Bieżący | 8/2014
Prognoza wyników grupy kapitałowej SMT S.A. na rok 2014
2014-01-21 15:30:52 Bieżący | 7/2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SMT S.A.
2014-01-20 20:03:32 Bieżący | 6/2014
Podjęcie uchwały o zamiarze publikowania prognoz wybranych skonsolidowanych wyników finansowych
2014-01-16 13:38:52 Bieżący | 5/2014
Powołanie Członków Rady Nadzorczej SMT S.A.
2014-01-16 13:31:29 Bieżący | 4/2014
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A.
2014-01-16 13:19:57 Bieżący | 3/2014
Rezygnacja Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Emitenta
2014-01-09 15:51:55 Bieżący | 2/2014
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2014-01-09 11:37:10 Bieżący | 1/2014
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji serii E wraz z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w związku z rejestracją akcji serii F
2013-12-23 21:10:10 Bieżący | 58/2013
Wykup obligacji serii A1
2013-12-17 14:39:52 Bieżący | 57/2013
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A.
2013-12-03 17:32:55 Bieżący | 56/2013
Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii F
2013-11-29 20:16:37 Bieżący | 55/2013
Spłata zobowiązań umownych przez spółkę zależną i wygaśniecie poręczenia Emitenta
2013-11-21 17:02:57 Bieżący | 54/2013
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA SMT S.A. powyżej 10%
2013-11-13 17:56:03 Bieżący | 53/2012
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SMT S.A.
2013-11-13 17:43:40 Bieżący | 52/2013
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A.
2013-11-06 18:40:40 Bieżący | 51/2013
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2013-11-06 18:19:13 Bieżący | 50/2013
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2013-10-31 17:19:23 Bieżący | 49/2013
Zawarcie umowy potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej Emitenta
2013-10-29 18:09:43 Bieżący | 48/2013
Zawarcie umowy darowizny pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej Emitenta
2013-10-29 08:14:58 Bieżący | 47/2013
Aktualizacja prognozy wyników skonsolidowanych SMT S.A.
2013-10-15 19:21:35 Bieżący | 46/2013
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A.
2013-10-09 16:37:13 Bieżący | 45/2013
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
2013-10-03 09:56:43 Bieżący | 44/2013
Zawarcie umowy sprzedaży prawa ochronnego na znaki towarowe „SMT Software” oraz „SATIS”
2013-09-27 15:35:05 Bieżący | 43/2013
Rejestracja zmian w Statucie
2013-08-14 15:49:23 Bieżący | 41/2013
Korekta raportu bieżącego nr 41/2013
2013-08-09 16:49:32 Bieżący | 42/2013
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa SMT S.A.
2013-08-07 17:45:32 Bieżący | 41/2013
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupa SMT S.A.
2013-08-07 17:22:33 Bieżący | 40/2013
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa SMT S.A.
2013-08-06 12:56:32 Bieżący | 39/2013
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta
2013-07-12 17:03:33 Bieżący | 38/2013
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa SMT S.A.
2013-06-14 16:59:34 Bieżący | 37/2013
Zamówienie sprzętu IT przez spółkę zależną w związku z realizacja znaczącej umowyZamówienie sprzętu IT przez spółkę zależną w związku z realizacja znaczącej umowy
2013-06-07 22:02:49 Bieżący | 36/2013
Udzielenie poręczeń za spłatę kredytów udzielonych spółce zależnej
2013-06-07 21:54:19 Bieżący | 35/2013
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2013-06-07 21:45:19 Bieżący | 34/2013
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną
2013-06-07 11:52:49 Bieżący | 33/2013
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa SMT S.A.
2013-06-06 17:01:19 Bieżący | 32/2013
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupa SMT S.A.
2013-06-06 16:46:21 Bieżący | 31/2013
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa SMT S.A.
2013-06-03 16:12:40 Bieżący | 30/2013
Rezygnacja Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej Emitenta
2013-05-10 13:45:08 Bieżący | 29/2013
Grupa SMT S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2013-04-11 14:53:00 Bieżący | 28/2013
Korekta raportu bieżącego nr 28/2013
2013-04-10 18:51:15 Bieżący | 28/2013
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok
2013-04-10 17:38:05 Bieżący | 27/2013
Publikacja prognoz wyników skonsolidowanych Grupa SMT S.A.
2013-04-08 20:32:40 Bieżący | 26/2013
Podjęcie uchwały o zamiarze publikowania prognoz wybranych skonsolidowanych wyników finansowych
2013-04-04 14:52:45 Bieżący | 25/2013
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 5%
2013-04-04 14:32:00 Bieżący | 24/2013
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 5%
2013-03-30 18:39:49 Bieżący | 23/2013
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2013-03-30 09:01:49 Bieżący | 22/2013
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
2013-03-22 19:37:42 Bieżący | 21/2013
Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
2013-03-04 15:58:02 Bieżący | 20/2013
Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela
2013-02-28 16:11:48 Bieżący | 19/2013
Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii E
2013-02-28 13:41:48 Bieżący | 18/2013
Korekta raportu bieżącego nr 18/2013 – Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 10%.
2013-02-28 12:44:08 Bieżący | 18/2013
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 10%.
2013-02-27 16:21:23 Bieżący | 17/2013
Zmiana uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
2013-02-27 15:42:13 Bieżący | 16/2013
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 10%
2013-02-27 15:20:08 Bieżący | 15/2013
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 10%
2013-02-27 14:22:28 Bieżący | 14/2013
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 10%
2013-02-27 14:18:03 Bieżący | 13/2013
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A.
2013-02-27 14:01:43 Bieżący | 12/2013
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 5%
2013-02-22 15:32:14 Bieżący | 11/2013
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie
2013-02-22 09:33:48 Bieżący | 10/2013
Podjęcie decyzji o sprzedaży udziałów w spółce zależnej.
2013-02-19 13:42:42 Bieżący | 9/2013
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2013-02-15 16:33:42 Bieżący | 8/2013
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
2013-02-15 14:58:42 Bieżący | 7/2013
Stanowisko Zarządu Spółki w przedmiocie artykułu o zamiarze sprzedaży udziałów w spółce zależnej
2013-02-06 17:02:07 Bieżący | 6/2013
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2013-02-06 16:48:47 Bieżący | 5/2013
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
2013-01-31 10:59:42 Bieżący | 4/2013
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2013-01-30 10:59:12 Bieżący | 3/2013
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
2013-01-29 12:14:34 Bieżący | 2/2013
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
2013-01-03 19:58:22 Bieżący | 1/2013
Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii D
2012-12-17 19:27:11 Bieżący | 59/2012
Zawiadomienie o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa ADV S.A. powyżej 5%
2012-12-11 13:51:06 Bieżący | 58/2012
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa ADV S.A. w dniu 26 listopada 2012 r., zakończonym po przerwach w dniu 10 grudnia 2012 r.
2012-12-11 13:18:53 Bieżący | 57/2012
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa ADV S.A.
2012-12-07 15:38:06 Bieżący | 56/2012
Zawiadomienie o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa ADV S.A. powyżej 10%
2012-12-04 14:12:33 Bieżący | 55/2012
Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A.
2012-11-28 20:45:13 Bieżący | 54/2012
Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania Zarządu w zakresie wkładów niepieniężnych
2012-11-28 20:36:43 Bieżący | 53/2012
Korekta raportu bieżącego nr 50/2012
2012-11-27 14:59:23 Bieżący | 51/2012
Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A.
2012-11-16 19:51:07 Bieżący | 50/2012
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa ADV S.A. – uzupełnienie informacji (korekta raportu 49/2012 z dnia 2012-11-16)
2012-11-16 19:11:37 Bieżący | 49/2012
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa ADV S.A. – uzupełnienie informacji
2012-11-08 22:05:47 Bieżący | 48/2012
Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A. zwołanego na dzień 26 listopada 2012 roku
2012-10-31 23:20:12 Bieżący | 47/2012
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjnariuszy Grupa ADV S.A.
2012-10-26 21:01:23 Bieżący | 46/2012
Zawiadomienie od Członka Zarządu
2012-09-20 14:54:31 Bieżący | 45/2012
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A2
2012-09-11 11:58:19 Bieżący | 44/2012
Rejestracja obligacji serii A2 spółki Grupa ADV S.A.
2012-09-07 09:07:49 Bieżący | 43/2012
Uchwała w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A2
2012-09-05 13:05:21 Bieżący | 42/2012
Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego
2012-07-12 16:26:11 Bieżący | 41/2012
Grupa ADV S.A. – Powołanie Członka Zarządu oraz Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
2012-07-11 12:14:59 Bieżący | 40/2012
Rezygnacja Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej – uzupełnienie informacji
2012-07-10 14:30:29 Bieżący | 39/2012
Grupa ADV S.A – zawiadomienie od akcjonariusza
2012-07-06 14:10:26 Bieżący | 38/2012
Grupa ADV S.A. – Zawiadomienie od akcjonariusza
2012-07-04 11:21:56 Bieżący | 37/2012
Informacja o wygranym przetargu przez spółkę zależną
2012-06-25 21:17:26 Bieżący | 36/2012
Grupa ADV SA – zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie
2012-06-25 14:53:26 Bieżący | 35/2012
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa ADV S.A. w dniu 18 czerwca 2012 r., zakończonym po przerwie w dniu 22 czerwca 2012 r.
2012-06-25 14:47:56 Bieżący | 34/2012
Grupa ADV S.A powołanie dwóch Członków Rady Nadzorczej
2012-06-25 14:42:57 Bieżący | 33/2012
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa ADV S.A.
2012-06-21 12:02:57 Bieżący | 32/2012
Korekta raportu bieżącego nr 17/2012
2012-06-19 13:38:27 Bieżący | 31/2012
Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A.
2012-06-15 19:12:26 Bieżący | 30/2012
Grupa ADV S.A- Rezygnacja Przewidniczacego i członka Rady Nadzorczej
2012-06-11 11:46:28 Bieżący | 27/2012
Grupa ADV S.A. – Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
2012-06-11 09:08:56 Bieżący | 25/2012
Grupa ADV S.A – Zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2012-06-05 11:25:27 Bieżący | 24/2012
Korekta raportu bieżącego nr 23/2012 – Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2012 roku
2012-05-31 15:51:22 Bieżący | 23/2012
Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2012 roku
2012-05-23 15:49:51 Bieżący | 22/2012
Grupa ADV S.A – zawiadomienie od akcjonariusza
2012-05-18 14:19:52 Bieżący | 21/2012
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A.
2012-05-14 16:41:05 Bieżący | 20/2012
Grupa ADV S.A – zawiadomienie od akcjonariusza.
2012-05-08 18:19:05 Bieżący | 19/2012
Zawiadomienie o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa ADV S.A. powyżej 5%
2012-05-08 17:35:35 Bieżący | 18/2012
Grupa ADV S.A. – Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
2012-05-01 22:17:53 Bieżący | 17/2012
Zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2012-04-24 12:11:13 Bieżący | 16/2012
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania amerykańskich kwitów depozytowych Spółki na rynku OTC QX
2012-03-16 16:27:00 Bieżący | 15/2012
Rejestracja akcji Grupa ADV S.A. w KDPW
2012-03-15 14:10:00 Bieżący | 14/2012
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A
2012-03-14 16:31:00 Bieżący | 13/2012
Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji Grupa ADV S.A.
2012-02-29 16:14:11 Bieżący | 12/2012
Grupa ADV -Zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii A
2012-02-23 21:08:11 Bieżący | 11/2012
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr za IV kwartał 2011 roku
2012-02-21 18:40:13 Bieżący | 10/2012
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr za IV kwartał 2011 roku
2012-02-15 14:08:51 Bieżący | 9/2012
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2011 roku.
2012-02-10 17:20:09 Bieżący | 8/2012
Grupa ADV S.A – zawiadomienie od akcjonariusza
2012-02-07 22:08:28 Bieżący | 7/2012
Grupa ADV S.A. – podpisanie umowy z Bank of New York Mellon w sprawie emisji kwitów depozytowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2012-02-05 20:56:11 Bieżący | 6/2012
Grupa ADV SA – zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie
2012-02-03 18:56:55 Bieżący | 5/2012
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2012-01-31 13:02:44 Bieżący | 4/2012
Grupa ADV S.A – Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011
2012-01-30 16:56:00 Bieżący | 3/2012
GRUPA ADV S.A. – Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
2012-01-27 11:44:37 Bieżący | 2/2012
Grupa ADV S.A – Zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2012-01-26 15:42:51 Bieżący | 1/2012
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
2011-04-29 13:30:29 Bieżący | 3/2011
Zawarcie dwóch umów na realizację projektów IT przez spółkę zależną SMT Software S.A.
2011-04-27 21:24:02 Bieżący | 2/2011
Umowa na dostawę platformy internetowej dla podmiotów Grupy SKOK.
2011-04-26 12:29:17 Bieżący | 1/2011
Przystąpienie do systemu ESPI w typie “EMITENT”
2011-04-20 00:31:43 Bieżący | 3/2011
Umowa inwestycyjna dotycząca nabycia akcji spółki Xantus S.A.